VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 22 lipca 2024
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 
Masz problem z BHP
szukasz odpowiedzi ?
Szybko i gratisowo otrzymasz poradę
zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 27 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Autor : bhpekspert _DNIA 28-04-2003 - 00:19 | 17204 raz(y) oglądano.
artykułów : Podróż służbowa (Delegacja)
Praca Pracownik, który wskutek podróży służbowej nie mógł przepracować obowiązującego go normalnego czasu pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości.
Autor : nokaut _DNIA 27-04-2003 - 09:58 | 4602 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP przy owocach i warzywach obowiązuje od 28.04.2003
NOWE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 10 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa

(Dz. U. Nr 34, poz. 289)
Autor : poradnik _DNIA 25-04-2003 - 23:54 | 4557 raz(y) oglądano.
artykułów : Ochrona Środowiska Wykaz Aktów Prawnych
Ochrona Środowiska Gospodarka Odpadami- Pełny wykaz aktów prawnych Polecamy wszystkim zainteresowanym ochroną środowiska, naszym zdaniem najlepszy serwis w internecie w tej tematyce.Autor : poradnik _DNIA 25-04-2003 - 21:29 | 6840 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Nielegalne Legalne Przepisy
NOWE PRZEPISY Zanim dojdzie do wygaśnięcia rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. nr 132, poz. 1115), a dojść powinno, różne organy władzy publicznej będą musiały wykonywać tak naprawdę nikomu niepotrzebną i zabierającą zbędnie czas pracę, ale to już trzeba wkalkulować w ryzyko wydawania nieprzemyślanych do końca przepisów.Autor : poradnik _DNIA 24-04-2003 - 06:37 | 5108 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe BHP w hutach żelaza
NOWE PRZEPISY Szef resortu gospodarki i pracy uszczegółowił część przepisów określających warunki bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w zakładach metalurgicznych, przerabiających stopy żelaza oraz przerabiających stopy żelaza na półwyroby i wyroby hutnicze.Autor : inspekcjapracy _DNIA 23-04-2003 - 09:54 | 6594 raz(y) oglądano.
artykułów : Kolejna umowa na czas określony
NOWE PRZEPISY Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła znaczne ułatwienia dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w ramach kolejnej umowy o pracę.Autor : poradnik _DNIA 22-04-2003 - 06:49 | 4478 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP Unijne w Famedzie 599
Praca Na podstawie analizy zmian w prawie i specjalnego kalendarium przygotowano w Famedzie szczegółowy plan działań dostosowujących spółkę do spełnienia wymagań prawnych w zakresie BHP. Wymienia się w nim 24 zadania oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację i daty zakończenia. - Przeważnie z zapasem, jeśli chodzi o czas - podkreśla Tomasz Działo. Trzeba będzie m.in. docieplić stropy i wymienić okna w magazynie wyrobów gotowych, wyremontować niektóre szatnie, umywalnie i posadzki, zainstalować żaluzje na wydziale montażu, obniżyć natężenie hałasu na niektórych stanowiskach w szlifierni, ślusarni i stolarni, przeszkolić pracowników dokonujących wymiany butli gazowych w wózkach akumulatorowych, wprowadzić wymagane znaki BHP w pomieszczeniach i znaki drogowe na drogach wewnątrz zakładu.
Autor : poradnik _DNIA 20-04-2003 - 18:56 | 6614 raz(y) oglądano.
Praca "Bezpieczeństwo na placu budowy"

Autorem poradnika online "Bezpieczeństwo na placu budowy" jest Zygmunt Wieczorek. Książka przeznaczona jest dla dla osób sprawujących nadzór techniczny na placu budowy. W publikacji zostały omówione obowiązki i uprawnienia nadzoru technicznego, najczęstsze nieprawidłowości na placu budowy oraz prace budowlane stwarzające największe zagrożenia.

(Cały artykuł: 'Poradnik' |87 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : poradnik _DNIA 20-04-2003 - 10:53 | 5128 raz(y) oglądano.
artykułów : Ryzyko Zawodowe w pięciu krokach
NOWE PRZEPISY Model do opracowania ryzyka zawodowego opracowany na stronach PIPAutor : poradnik _DNIA 19-04-2003 - 07:59 | 5569 raz(y) oglądano.
artykułów : Ochrona środowiska . Pozwolenia zintegrowane.
Ochrona Środowiska Polscy negocjatorzy ustalili, że każdy zakład musi mieć pozwolenie zintegrowane do 1 stycznia 2004 r. lub co najmniej musi rozpocząć procedurę wdrażania tej dyrektywy, czyli złożyć wniosek w stosownym urzędzie. Do tej pory nie zostało jednak wydane ani jedno pozwolenie zintegrowane, a jedynie złożono trzy stosowane wnioski. Z drugiej strony szacuje się, że około 2500 zakładów przemysłowych do prowadzenia działalności na wspólnym rynku europejskim będzie musiało posiadać pozwolenia zintegrowane.
Autor : abecadlo _DNIA 18-04-2003 - 14:07 | 5575 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2003 r.
NOWE PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. obowiązek tworzenia funduszu spoczywa na pracodawcach:Autor : bhpekspert _DNIA 17-04-2003 - 21:42 | 5637 raz(y) oglądano.
artykułów : Sąd Pracy. Pracownik dochodzi praw.
Praca W jakich sprawach pracownik może liczyć na pomoc sądu ?
Możliwość wystąpienia przez pracownika do sądu z określonymi roszczeniami wobec pracodawcy, który bądź to nie wywiązał się ze swoich obowiązków wobec niego, bądź też podjął wobec pracownika działania niezgodne z prawem to najlepsza – bo pozostająca w gestii niezawisłego sądu – gwarancja ochrony jego praw.Autor : poradnik _DNIA 16-04-2003 - 07:04 | 5049 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Hutnictwo. Ochrona Środowiska -Nowe akty prawne
NOWE PRZEPISY USTAWA
z dnia 12 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
(Dz. U. Nr 56, poz. 495)


Autor : poradnik _DNIA 14-04-2003 - 12:08 | 5605 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Roboty budowlane BHP Rozporządzenie obowiązuje od 20.09.2003
NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 402) reguluje:Autor : poradnik _DNIA 13-04-2003 - 09:27 | 11783 raz(y) oglądano.
artykułów : Urlop na żądanie również dla nauczyciela
Praca Czy pracodawca musi zawsze udzielić urlopu „na żądanie” pracownika, bez względu na konsekwencje?Autor : poradnik _DNIA 10-04-2003 - 08:10 | 5070 raz(y) oglądano.
artykułów : Związek zawodowy -Spory zbiorowe
Praca Wejście w spór zbiorowy z pracodawcą to też kontrola jego działalności. Zasady oraz tryb prowadzenia i rozwiązywania sporów pracodawcy z pracownikami reguluje ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (patrz podstawa prawna).
Autor : poradnik _DNIA 10-04-2003 - 08:04 | 6066 raz(y) oglądano.
artykułów : Co kontrolują związki Uprawnienia dotyczące spraw indywidualnych
Praca Zgodnie z art. 232 kodeksu pracy, jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika nie zrzeszonego w związku – zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.
Autor : poradnik _DNIA 10-04-2003 - 07:54 | 6396 raz(y) oglądano.
artykułów : Uprawnienia kontrolne związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy
Praca Każdy pracodawca musi liczyć się z tym, iż zawita do niego inspektor pracy, kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy pracownicy urzędów pracy. Tego typu kontrole zdarzają się jednak tylko co pewien czas. Działające u pracodawcy związki zawodowe kontrolują go natomiast na bieżąco.
Autor : poradnik _DNIA 09-04-2003 - 06:17 | 4563 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowe rządy w Państwowej Inspekcji Pracy
Praca Rozmowa z Anną Hintz – Głównym Inspektorem Pracy.Autor : poradnik _DNIA 08-04-2003 - 22:51 | 8696 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Uprawnienia i zadania Państwowego Inspektora Pracy
Praca Inspektor pracy ma prawo przeprowadzenia o każdej porze dnia i nocy, bez uprzedzenia, kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, we wszystkich podmiotach, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne. Naruszenie przepisów daje inspektorowi prawo wydania nakazu (decyzji administracyjnej):


Autor : inspekcjapracy _DNIA 08-04-2003 - 15:56 | 4916 raz(y) oglądano.
artykułów : Nieuzasadnione przywileje związkowców
Orzecznictwo Przepis nakładający na pracodawców obowiązek uzyskania zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem komisji rewizyjnej jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.
Autor : inspekcjapracy _DNIA 08-04-2003 - 15:04 | 7109 raz(y) oglądano.
HACCP : Od maja 2004 Firmy zajmujące się żywnością obowiązuje HACCP
NOWE PRZEPISY Żywność. Wyższe standardy dla małych i średnich firm.Autor : poradnik _DNIA 07-04-2003 - 23:27 | 5282 raz(y) oglądano.
artykułów : Mecenas łamie prawo
Przestępstwa Marek Barczyk, adwokat skazany prawomocnym wyrokiem za paserstwo, dalej prowadzi nielegalne interesy. W ubiegłym roku sprzedał dom, którego nie był właścicielem, trzy lata temu wziął prowizję za załatwienie kredytu w banku, ale nie wywiązał się ze zobowiązania.

Autor : poradnik _DNIA 07-04-2003 - 02:50 | 87564 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP W BIURZE
Praca Prowadzeniu wielu rodzajów działalności towarzyszą prace o charakterze administracyjno-biurowym, polegające na wykonywaniu rutynowych czynności biurowych oraz na częstym kontakcie z interesantami.

(Cały artykuł: 'BHP W BIURZE' |6846 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : kodekspracy _DNIA 07-04-2003 - 02:50 | 11008 raz(y) oglądano.
artykułów : Wybrane rodzaje urlopów pracowniczych
Prawo Pracy NOWELIZACJA Urlopy bezpłatne

Przy okazji omawiania zagadnień dotyczących czasu pracy nie sposób nie wspomnieć o urlopach, mimo że w czasie urlopu pracownik nie świadczy pracy. Okres urlopu ma jednak wpływ na rozkład czasu pracy u pracodawcy zatrudniającego pracownika. Pracodawca musi bowiem w tym czasie zaplanować tak pracę innych pracowników, by nie powodowało to zaległości i niepotrzebnych zastojów. W wyjątkowych przypadkach pracodawca może też odwołać pracownika z urlopu.Autor : poradnik _DNIA 06-04-2003 - 09:04 | 3308 raz(y) oglądano.
artykułów : Umowa. Jak zawrzeć umowę o pracę?
Praca Link do Rzeczpospolita
Jak zawrzeć umowę o pracę?<br

(|11 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : Roman _DNIA 06-04-2003 - 08:01 | 7272 raz(y) oglądano.
artykułów : Budowlane materiały,firmy-Sprzedać się obcym. art nr 576
Gospodarka Zamiast się jednoczyć, producenci czekają na lepsze czasy. Mogą ich nie doczekać.Sprzedać się obcym! - oto marzenie Adama, ponad 40-letniego pracownika oświęcimskiego Ecobetu, jednego z największych producentów betonu komórkowego w południowej Polsce.Autor : kodekspracy _DNIA 06-04-2003 - 00:08 | 4880 raz(y) oglądano.
artykułów : UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z MACIERZYŃSTWEM art. nr 574
NOWE PRZEPISY Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego. Pracownicy przysługują również inne uprawnienia związane z macierzyństwem.Autor : poradnik _DNIA 05-04-2003 - 21:27 | 5836 raz(y) oglądano.
artykułów : Pijany w pracy art.nr 573
Praca Zwolnienie z pracy pijanego pracownika, to nie taka prosta sprawa. Jeśli odmówi on poddania się badaniu stanu trzeźwości, pracodawca pozostaje praktycznie bezradny.Autor : poradnik _DNIA 05-04-2003 - 07:47 | 5462 raz(y) oglądano.
artykułów : Bhp przy pracach administracyjno-biurowych art.nr 572
Praca Wiele obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy zatrudniającym pracowników administracyjno-biurowych. Dotyczą one m.in. badań lekarskich pracowników, szkoleń z zakresu bhp, a także zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132   >

INDIE 2015


Nasza nowa strona


Kodeks pracy


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Czy Państwowa Inspekcja Pracy spełnia swoją rolę

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 330
Komentarzy: 1


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,518229961395 sekund.