VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 22 lipca 2024
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 
Masz problem z BHP
szukasz odpowiedzi ?
Szybko i gratisowo otrzymasz poradę
zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 25 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Autor : prawo _DNIA 22-01-2004 - 13:23 | 6816 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : UWAGA ! WÓZKI WIDŁOWE podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego
NOWE PRZEPISY INFORMACJA DLA EKSPLOATUJĄCYCH WÓZKI JEZDNIOWE (WIDŁOWE)
W związku z przydzieleniem Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT) przez Prezesa Rady Ministrów nowych zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa pracy wózków jezdniowych (widłowych) informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu ( Dz. U. Nr 28, poz. 240 ), z dniem 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

Autor : bhpekspert _DNIA 16-01-2004 - 09:49 | 6031 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Radca PIP wyjaśnia. Nowe umowy
Praca Od 1 stycznia 2004 r. umowa o pracę musi być potwierdzona na piśmie - najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, bez względu na jak długi czas jest zawarta.Autor : ergosystem _DNIA 15-01-2004 - 15:39 | 11164 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP w biurze - Praca z komputerem - DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE
Praca W ciągu 1 dnia pracownik spędza 8 godzin za biurkiem. W przeciągu miesiąca około 160 godzin, a w ciągu roku 1600 godzin w pozycji siedzącej. W ciągu całego życia zawodowego ok. 65000 godzin. Doliczając odpoczynek w domu np. czytanie prasy w fotelu. Pracownik w sumie spędza około 90 000 !!! godzin w pozycji siedzącej. Nie pozostaje to bez wpływu na jego zdrowie.

Długi okres pracy (wielogodzinny, kilkumiesięczny, kilkuletni) z komputerem wraz z niekorzystnymi czynnikami powoduje dolegliwości zdrowotne. Pojawienie się dolegliwości zdrowotnych zależy przede wszystkim od czynników będących potencjalnymi zagrożeniami, czasu pracy z komputerem, indywidualnych cech użytkownika (w tym podatności).

Dolegliwości zdrowotne mogą wystąpić m. in. w postaci:
- Ból (głowy, pleców, karku, rąk, nadgarstków itd.),
- Zapalenie (ścięgien, stawów, itd.),
- Obrzęk, opuchlizna (palców, dłoni, stawów),
- Mrowienie, drętwienie (ramion, nóg, itd.),
- Osłabienie koordynacji ruchów,
- Zmęczenie,
- Osłabienie mięśni,
- Pieczenie oczu, rozmazywanie się obrazu,
- Rozdrażnienie,
- Itd.

Z badań wynika, że około 80% osób zgłasza różnego typu dolegliwości zdrowotne.Autor : prawo _DNIA 12-01-2004 - 16:07 | 6243 raz(y) oglądano.
artykułów : Godziny nadliczbowe
NOWE PRZEPISY W aktualnym stanie prawnym limit dobowy pracy w godzinach nadliczbowych będzie pośrednio wyznaczony par. 1 art. 132 k.p., który nakłada na pracodawcę obowiązek zagwarantowania pracownikowi w każdej dobie co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku.

(Cały artykuł: 'Godziny nadliczbowe' |529 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : prawo _DNIA 11-01-2004 - 00:28 | 5673 raz(y) oglądano.
artykułów : Kodeks Pracy - Najważniejsze zmiany
NOWE PRZEPISY Od 1.01.2004 roku będą obowiązywać zmienione przepisy kodeksu pracy określające uprawnienia pracownicze w zakresie urlopu wypoczynkowego. Jak stosować nowe regulacje, wyjaśnia na przykładach ekspert JANINA SUZDORF z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.Autor : prawo _DNIA 11-01-2004 - 00:08 | 6364 raz(y) oglądano.
artykułów : Kodeks Pracy - Najważniejsze zmiany
NOWE PRZEPISY Ochrona przed dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem

Nowelizacja znacznie rozszerzyła obowiązujące już regulacje dotyczące zakazu dyskryminacji ze względu na płeć – na przypadki dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientację seksualną, religię oraz wyznanie. Wprowadziła też definicję dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej.Autor : prawo _DNIA 09-01-2004 - 06:34 | 20359 raz(y) oglądano.
artykułów : BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE
Praca Jak uniknąć pożaru oraz co zrobić, gdy pożar już wybuchnie.Autor : prawo _DNIA 08-01-2004 - 06:44 | 5753 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : PIP może wydawać wyższe mandaty.
NOWE PRZEPISY Nowelą kodeksu pracy prawo nakładania mandatu do jego maksymalnej wysokości 1000 zł przyznano także inspektorom pracy. Przed 1 stycznia 2004 r. mogli oni ukarać co najwyżej grzywną do 500 zł.Autor : kierowcy _DNIA 07-01-2004 - 09:13 | 6392 raz(y) oglądano.
Afery : List Huszczy do Prezydenta Kwaśniewskiego
Ciekawe tematy - Nie tylko BHP Rzeczpospolita dotarła do listu, który w grudniu Wiesław Huszcza napisał do Aleksandra Kwaśniewskiego
Panie Prezydencie, nie akceptuję takich zachowań
Autor : kodeks _DNIA 05-01-2004 - 21:55 | 5588 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : KODEKS PRACY na www.gazeta.pl
NOWE PRZEPISY Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997

(zm: Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr113, poz.717; 1999, Nr 99, poz. 1152; 2000, Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; 2002, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679)Autor : ergosystem _DNIA 04-01-2004 - 06:35 | 13492 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP w biurze - Praca z komputerem - ZAGROŻENIA
Praca Praca na nieprawidłowym stanowisku komputerowym i w niewłaściwy sposób prowadzi do następującego typu dolegliwości zdrowotnych:Autor : abecadlo _DNIA 03-01-2004 - 19:01 | 5335 raz(y) oglądano.
artykułów : Odpady
Ochrona Środowiska Opony do odzysku

Zmieniają się trzy załączniki do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.


(Cały artykuł: 'Odpady' |211 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : abecadlo _DNIA 03-01-2004 - 08:45 | 5145 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo pracy
NOWE PRZEPISY Zmiany w kodeksie pracy

Umowa o pracę. Oprócz dotychczasowych elementów ma określać także składniki wynagrodzenia i wymiar czasu pracy. Powinna być zawarta na piśmie. W przeciwnym razie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, szef ma potwierdzić na piśmie ustalenia co do rodzaju i warunków umowy. Następnie w terminie 7 dni od jej zawarcia powinien poinformować pracownika o: dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty pensji, urlopie wypoczynkowym, długości wypowiedzenia, a gdy nie musi tworzyć regulaminu - dodatkowo o paru innych kwestiach.


(Cały artykuł: 'Prawo pracy' |428 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : abecadlo _DNIA 02-01-2004 - 08:21 | 8674 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Ryzyko zawodowe – nowe obowiązki pracodawcy
NOWE PRZEPISY Od 1 stycznia informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz jego uprzednia ocena i dokumentowanie jest jedną z podstawowych powinności pracodawcy w zakresie przepisów o bhp.
Autor : anita _DNIA 02-01-2004 - 07:57 | 5557 raz(y) oglądano.
artykułów : Nietypowe formy zatrudnienia.Praca
Praca Nietypowe formy zatrudnienia polegają m.in. na zatrudnianiu na wezwanie, podziale etatu lub na tak popularnym w ostatnich latach zatrudnieniu za pośrednictwem innego podmiotu. Odmianami tej ostatniej formy zatrudnienia są outsourcing oraz zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.Autor : Edward _DNIA 31-12-2003 - 06:13 | 5693 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Ostrzeżenie dla pracodawców
NOWE PRZEPISY Od 1 stycznia obowiązuje znowelizowany kodeks pracy. Zmiany idą bardzo daleko i dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawców. Bardziej jednak muszą uważać ci ostatni.
Autor : Edward _DNIA 30-12-2003 - 06:51 | 7062 raz(y) oglądano.
BHP Europejskie : OPIEKA SOCJALNA W UNII EUROPEJSKIEJ cz.2
Praca Zabezpieczenie społeczne to dziedzina, która w trakcie negocjacji nie wywoływała być może tak żywych dyskusji, jak na przykład kwestie związane z rolnictwem, jednakże dla wielu polskich obywateli jest ona równie istotna, szczególnie dla wykazujących się dużą aktywnością zawodową i już podejmujących lub zamierzających podejmować zatrudnienie poza granicami Polski w państwach członkowskich UE. Poznanie wspólnotowych regulacji w zakresie zabezpieczenia społecznego pozwoli nie być zaskakiwanym i umieć odpowiednio zadbać o własne interesy w tym obszarze.Autor : Edward _DNIA 30-12-2003 - 06:41 | 7242 raz(y) oglądano.
BHP Europejskie : OPIEKA SOCJALNA W UNII EUROPEJSKIEJ cz.1
Praca Wejście Polski do Unii Europejskiej zostało już przesądzone. Warto zatem poznać konsekwencje, jakie przyniesie dla polskich obywateli uczestnictwo w unijnych strukturach w zakresie zabezpieczenia społecznego.
Zabezpieczenie społeczne to dziedzina, która w trakcie negocjacji nie wywoływała być może tak żywych dyskusji, jak na przykład kwestie związane z rolnictwem, jednakże dla wielu polskich obywateli jest ona równie istotna, szczególnie dla wykazujących się dużą aktywnością zawodową i już podejmujących lub zamierzających podejmować zatrudnienie poza granicami Polski w państwach członkowskich UE. Poznanie wspólnotowych regulacji w zakresie zabezpieczenia społecznego pozwoli nie być zaskakiwanym i umieć odpowiednio zadbać o własne interesy w tym obszarze.Autor : prawo _DNIA 29-12-2003 - 11:19 | 6306 raz(y) oglądano.
Afery : Pytania o kasjera
POLITYKA ! POLITYKA? TAK POLITYKA Zbigniew Ziobro w imieniu PiS domaga się, aby szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najbliższym posiedzeniu Sejmu odpowiedział na pytania związane z działalnością Wiesława Huszczy. To reakcja na nasz weekendowy tekst o byłym skarbniku PZPR i SdRP.

(Cały artykuł: 'Pytania o kasjera' |698 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : prawo _DNIA 29-12-2003 - 11:04 | 7764 raz(y) oglądano.
Afery : Nietykalny-PORTRETY WIESŁAW HUSZCZA
POLITYKA ! POLITYKA? TAK POLITYKA Dlaczego Leszka Millera nie było na imieninach Wiesława Huszczy? Bo winda w kamienicy, w której odbywała się impreza, jest za mała, żeby zmieścił się do niej premier na wózku. To oczywiście żart. Dowcip, który opowiadano sobie na niedawnym przyjęciu u byłego kasjera lewicy.

Autor : bhpekspert _DNIA 25-12-2003 - 23:39 | 6132 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Znowelizowany Kodeks Pracy obowiązuje od na 1.01.2004 Art.1 do Art.77
NOWE PRZEPISY Tekst ujednolicony po zmianie z 14 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 213 z 15 grudnia 2003 r., poz. 2081)

(Dz. U. Nr 213 z 15 grudnia 2003 r., poz. 2081) Stan prawny na 1 stycznia 2004 roku


DZIAŁ PIERWSZY
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział I
Przepisy wstępne
Spis treści
Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.
Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.Autor : bhpekspert _DNIA 25-12-2003 - 23:34 | 5732 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Znowelizowany Kodeks Pracy obowiązuje od 1.01.2004 Art 77 do Art 100
NOWE PRZEPISY DZIAŁ TRZECI
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA
Rozdział I
Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Spis treści
Art. 771. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów art. 772-775.Autor : bhpekspert _DNIA 25-12-2003 - 23:18 | 5764 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Znowelizowany Kodeks Pracy obowiązuje od 1.01.2004 Art 100 do Art 173
NOWE PRZEPISY Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,Autor : bhpekspert _DNIA 25-12-2003 - 23:11 | 5674 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Znowelizowany Kodeks Pracy obowiązuje od 1.01.2004Art 174 do Art 237
NOWE PRZEPISY Rozdział II
Urlopy bezpłatne
Spis treści
Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.Autor : bhpekspert _DNIA 25-12-2003 - 22:43 | 5278 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Znowelizowany Kodeks Pracy obowiązuje od 1.01.2004Art 237 do Art 305
NOWE PRZEPISY Rozdział IX
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Spis treści
Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
§ 2. skreślony.
§ 3. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.
Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:Autor : prawo _DNIA 24-12-2003 - 01:07 | 5971 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Kodeks Pracy od 1 stycznia 2004.Umowa o pracę, Czas pracy,
NOWE PRZEPISY To, co najważniejsze
UMOWA O PRACĘ. Będzie określać nie tylko rodzaj, warunki, miejsce wykonywania, termin rozpoczęcia pracy i wynagrodzenie, ale też poszczególne składniki pensji oraz wymiar czasu pracy. Ma być zawarta na piśmie.Autor : prawo _DNIA 24-12-2003 - 01:04 | 4925 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Kodeks Pracy od 1 stycznia 2004 - komentarz
NOWE PRZEPISY Pracodawca biurokratą?

Jacek Męcina, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

Zmienione przepisy kodeksu pracy nakładają na pracodawców nowe obciążenia, biurokratyzując działalność gospodarczą i podrażając jej koszty.Autor : prawo _DNIA 24-12-2003 - 01:01 | 4952 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Kodeks Pracy od 1 stycznia 2004 - komentarz
NOWE PRZEPISY Krok do przodu

Marcin Zieleniecki z działu prawnego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

RAFAŁ LASOTA / KFP

Większość nowych rozwiązań przyjętych w noweli kodeksu pracy z 14 listopada tego roku uważam za pozytywne. Tym bardziej że służą implementacji unijnych standardów. Chodzi tu m.in. o przywrócenie od 1 maja przyszłego roku limitów zawierania umów na czas określony z jedną osobą, wprowadzenie zakazu ich aneksowania, zagwarantowanie pracownikom minimalnego dobowego i tygodniowego odpoczynku, zakaz mobbingu czy przywrócenie odpłatności za pierwszy dzień krótkiego zwolnienia lekarskiego.
Autor : prawo _DNIA 24-12-2003 - 00:57 | 7097 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Kodeks Pracy od 1 stycznia 2004. Po wejściu do UE.
NOWE PRZEPISY Kodeks pracy po 1 stycznia 2004 roku i po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii EuropejskiejAutor : prawo _DNIA 24-12-2003 - 00:46 | 5481 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Kodeks Pracy od 1 stycznia 2004.Czas pracy średnio 48 godzin na tydzień
NOWE PRZEPISY Czas pracy: średnio 48 godzin na tydzień
Spis treści
JANINA SUZDORF, GŁÓWNA SPECJALISTKA W DEPARTAMENCIE PRAWA PRACY W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
<   12345678910111213141516171819202122232425   >

INDIE 2015


Nasza nowa strona


Kodeks pracy


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Czy Państwowa Inspekcja Pracy spełnia swoją rolę

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 330
Komentarzy: 1


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,820779085159 sekund.