VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 22 lipca 2024
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 
Masz problem z BHP
szukasz odpowiedzi ?
Szybko i gratisowo otrzymasz poradę
zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 67 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Kategoria: szkolenia

Teksty opublikowane w tej kategorii.
Autor : God _DNIA 09-03-2023 - 00:00 | 566 raz(y) oglądano.
szkolenia : Szkolenie dla hakowych / sygnalistów 250 zł od osoby
NOWE PRZEPISY


Szkolenie dla hakowych / sygnalistów 250 zł od osoby Uwaga szkolenie robi się raz na zawsze i według stanu prawnego na dzień dzisiejszy nie ma po latach żadnej aktualizacji, tak jak jest w przypadku szkoleń okresowych bhp Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na stanowisku hakowego (sygnalisty) i dla kandydatów na stanowisko hakowego.

(|63 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God _DNIA 01-09-2022 - 16:31 | 1859 raz(y) oglądano.
szkolenia : Studia Podyplomowe BHP w Krakowie od 5 listopada 2022 do 5 maja2023
Nauka

 


Podyplomowe Studia BHP w Krakowie od  5 listopada 2022 do 5 maja 2023


Przekażemy Wam praktyczną wiedzę w taki sposób, byście od razu, bezstresowo podjęli pracę w nowym zawodzie lub kontynuowali wzbogaceni o nasze doświadczenia - tak że nie zwlekaj , tylko wypełniaj kartę zgłoszenia! :)Autor : God _DNIA 19-01-2021 - 11:40 | 2385 raz(y) oglądano.
szkolenia : Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy
Nauka
Zapraszamy na szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy online przez internet(|29 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God _DNIA 17-10-2020 - 18:55 | 13079 raz(y) oglądano.
szkolenia : Szkolenie wstępne z zakresu bhp - instruktaż ogólny część 1
Służba bhp
Poniższy komentarz dotyczy szkoleń bhp.

Obok zagadnień ogólnych, takich jak podstawy prawne szkoleń bhp, ich cele i formy, przedstawiono przykładowe programy (ramowy i szczegółowy) instruktażu ogólnego, a także szerzej omówiono poszczególne tematy programu szczegółowego.

Należy podkreślić, że zawartość teoretyczna prezentowanego opracowania została uzupełniona aspektem praktycznym.Autor : God _DNIA 17-10-2020 - 18:41 | 7067 raz(y) oglądano.
szkolenia : Szkolenie wstępne z zakresu bhp - instruktaż ogólny część 2
Służba bhp
3.4.10.Odpowiedzialność pracownika

Pracownik zgodnie z art. 108 k.p. może ponosić odpowiedzialność porządkową, a na podstawie art. 114 k.p. – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy, oraz zgodnie z art. 124 k.p. - odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

Według art. 108 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować karę upomnienia lub karę nagany, natomiast za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również zastosować karę pieniężną.

W art. 114 k.p. przewidziano, że pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w k.p. I tak, pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.


Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.Autor : God _DNIA 06-07-2014 - 07:19 | 10562 raz(y) oglądano.
szkolenia : Bezpłatne Szkolenia bhp przez internet, szkolenia online, szkolenia e-learning
Nauka

Czy szkolenia okresowe mogą odbywać się metodą e-learningową?


Tak, jest to metoda, którą można wykorzystywać do szkoleń okresowych.


Uzasadnienie


Szkolenie metodą e-learningową jest formą edukacji, która polega na wykorzystaniu komputera oraz internetu. Za pomocą e-learnigu można ukończyć niektóre szkolenia BHP, ponieważ e-learning mieści się w pojęciu samokształcenia kierowanego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p., samokształcenie kierowane przewidują ramowe programy: - szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych - szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby - szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 r.s.b.h.p. - szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Autor : God _DNIA 01-05-2013 - 22:31 | 12653 raz(y) oglądano.
szkolenia : Instrukcja BHP przy obsłudze spalinowej pilarki łańcuchowej do drewna
Zabezpieczenia Techniczne  Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze spalinowej pilarki łańcuchowej do drewna, ze względu na występujące przy jej obsłudze zagrożenia oraz wykonywanie pracy w różnych warunkach terenowych i pogodowych, prace przy pilarce zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych. Poza warunkami organizacji pracy przy spalinowych pilarkach łańcuchowych,  instrukcjia zawiera  wymagania dotyczące operatorów pilarek oraz obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w omawianej dziedzinie.Autor : God _DNIA 31-12-2011 - 06:59 | 5660 raz(y) oglądano.
szkolenia : Przepisy bhp Poradnik Pracodawcy - Poradnik Pracownika
Ogólne informacje Poradnik Pracodawcy i Pracownika 1. Badania lekarskie profilaktyczne 2. Pomiary czynników szkodliwych 3. Wypadki przy pracy 4. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 5. Rodzaje wypadków przy pracy 6. Postępowanie powypadkowe 7. Rejestracja wypadków 8. Choroby zawodowe 9. Młodociani 10. Teren zakładu pracy 11. Kobiety 12. Posiłki profilaktyczne i napoje 13. Napoje 14. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków 15. Środki ochrony indywidualnejAutor : God _DNIA 23-10-2011 - 14:22 | 8069 raz(y) oglądano.
szkolenia : Szkolenie ArcelorMittal BHP-EKSPERT przeprowadził w Hotelu Weronika w Poroninie cykl Szkoleń Społecznych Inspektorów Pracy ArcelorMittal Poland S.A. oraz Spółek zależnych
Nauka Szkolenie przez internet <a href="http://www.bhp.org.pl

W Poroninie w październiku 2011 r.w Hotelu Weronika  BHP-EKSPERT Robert Łabuzek z siedzibą na ul.Mrozowej 6 w Krakowie   przeprowadził  cykl szkoleń dla Społecznych  Inspektorów  Pracy ArcelorMittal Poland S.A. oraz Spółek zależnych i współpracujących .Na szkoleniu w dniach od 7 do 9 października  2011 został przedstawiony szeroki zakres zagadnień. Począwszy od technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym bezpieczeństwa pracy związanego ze strefami zagrożenia wybuchem, poprzez procedury postępowania SIP, na zagadnieniach mechanizmu wyboru SIP kończąc. Prelekcję z zakresu prawa pracy oraz zagadnień dotyczących relacji Społecznej Inspekcji Pracy i związków zawodowych poprowadził starszy inspektor pracy główny specjalista Paweł Wieczorek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Z zagadnieniami  praw i obowiązków SIP zapoznał uczestników Zakładowy Społeczny Inspektor SIP Politechniki Krakowskiej Jacek Przędzik a piramidę zagrożeń przeanalizował Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy ArcelorMittal Poland S.A. Andrzej Grabski. 
Autor : God _DNIA 19-08-2011 - 16:07 | 5918 raz(y) oglądano.
szkolenia : BHP- Transport w zgodzie z ADR
Ochrona Środowiska

Ładunki niebezpieczne, w tym także te z chemikaliami, trzeba przewozić sprawnymi i właściwie oznakowanymi pojazdami. Muszą to robić odpowiednio przeszkoleni kierowcy. Pod okiem fachowców powinien się też odbywać załadunek i rozładunek takich towarów


Każdy towar niebezpieczny musi być przede wszystkim właściwie zapakowany. Przepisy ADR (The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) instruują, jak powinny być opakowane poszczególne materiały (umowa rozróżnia 13 klas towarów niebezpiecznych).
Autor : God _DNIA 19-08-2011 - 15:01 | 5852 raz(y) oglądano.
szkolenia : BHP Czy można wirtualnie szkolić pracowników z BHP ?
Nauka

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.) dopuszczone jest organizowanie szkolenia w dziedzinie bhp w formie samokształcenia kierowanego. Ale są pewne ograniczenia. Możliwość taka odnosi się tylko i wyłącznie do szkolenia okresowego i to w stosunku do:


- pracodawców oraz


- pracowników, ale niezatrudnionych na stanowiskach robotniczych.


Szkolenie wstępne wszystkich pracowników oraz szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być prowadzone tylko w formie instruktażu.


Samokształcenie kierowane


Co to jest samokształcenie kierowane? Otóż zgodnie z § 1a pkt 5 ww. rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, przez samokształcenie kierowane należy rozumieć formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu:
Autor : God _DNIA 06-08-2011 - 07:40 | 4143 raz(y) oglądano.
szkolenia : Nasza oferta szkoleniowa KATALOG SZKOLEŃ
Nauka


   KATALOG SZKOLEŃ(|799 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God _DNIA 03-06-2011 - 09:00 | 3992 raz(y) oglądano.
szkolenia : SZKOLENIE PODATKOWE
Fiskus

Wychodząc naprzeciw Państwa zapotrzebowniom Wspólnie z Kancelarią Prawną Piotr Jańczak Poznań ul.Bulgarska 78c


ZAPRASZAMY   na nowtorskie szkolenie w Krakowie 31-752 ul.Mrozowa 6


26 sierpień  2011 godz 9.00 cena szkolenia 497,70 brutto od osoby


SZKOLENIE PODATKOWE


Szkolenia Podatkowe- Kontrola oraz postępowanie podatkowe Jak przygotować się do kontroli podatkowej skarbowej


Temacie: Kontrola oraz postępowanie podatkowe.


Szkolenie pokaże  Państwu  skuteczną drogę do obrony  swoich praw w kontaktach z organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Czas trwania szkolenia 6 godzin. Adresaci szkolenia : Przedsiębiorcy, pracownicy działów księgowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką podatkową. Cel i zasady szkolenia : Celem szkolenia jest przygotowanie podatnika (jego  pracowników) do kontaktu z urzędem skarbowym (z urzędem kontroli skarbowej) oraz do obrony w toku kontroli oraz postępowania podatkowego  swych racji. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady postępowania ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych uprawnień podatnika i sposobów  skutecznego z nich korzystania.Podczas szkolenia wskazane i wyjaśnione zostaną także podstawowe kwestie

dotyczące zobowiązań podatkowych takie jak przedawnienia oraz odpowiedzialność

osób trzecich. Podczas trwania wykładu istnieje możliwość zadawania pytań

dotyczących poruszanych kwestii. Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia przewiduje się

czas na indywidualne konsultacje z wykładowcą.


Czas trwania szkolenia 6 godzin.

(|458 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


INDIE 2015


Nasza nowa strona


Kodeks pracy


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Czy Państwowa Inspekcja Pracy spełnia swoją rolę

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 330
Komentarzy: 1


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,215027093887 sekund.