VORTAL BHP
Nowy portal internetowy BHP


szkolenia: Studia Podyplomowe BHP w Krakowie od 5 listopada 2022 do 5 maja2023
Autor: God Dodano: czwartek, 01 września 2022 - 16:31
Nauka

 


Podyplomowe Studia BHP w Krakowie od  5 listopada 2022 do 5 maja 2023


Przekażemy Wam praktyczną wiedzę w taki sposób, byście od razu, bezstresowo podjęli pracę w nowym zawodzie lub kontynuowali wzbogaceni o nasze doświadczenia - tak że nie zwlekaj , tylko wypełniaj kartę zgłoszenia! :)

Cel studiów: Zdobycie kwalifikacji do zatrudnienia na etacie Starszego Inspektora BHP, do prowadzenia własnej działalności szkoleniowej, do prowadzenia usług bhp dla firm.

Uczestnicy naszych studiów otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zaświadczenie ukończenia Kursu Pedagogicznego.

Zaświadczenie o odbyciu kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zaświadczenie uprawniające do Wewnętrznego Audytu Systemu Zarządzania BHP.

 Warunki przyjęcia na studia:

1) Ukończone studia wyższe (inż., mgr, lic.). Uczestnikami studiów mogą być studenci V roku

. Zakres tematyczny studiów:

Regulacje prawne ochrony pracy System ochrony pracy w Polsce Rola organów kontrolnych w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy

Wypadki - prowadzenie dokumentacji

Metody pracy służb BHP Profilaktyka medyczna - pierwsza pomoc przedlekarska

Szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń i kursów - pedagogika i psychologia

 Organizacja i metody szkoleń BHP

 Wymagania dla obiektów i pomieszczeń pracy

 System ochrony przeciwpożarowej

 Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, występujące na stanowiskach pracy

Warsztaty na doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem

Prowadzenia audytu przed wprowadzeniem systemy zarządzania bezpieczeńst

wem

Normy obowiązujące w tym OHSAS w systemie zarządzania bezpieczeństwem

Sposoby przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego

Semestr I i II obejmie przedmioty:

Systemu ochrony pracy w Polsce i

UE Aktualizacje i zagadnienia prawa pracy

Psychologia człowieka i wykonywanie stosunku pracy

Szkolenie i kurs w zakresie pedagogiki Wymagania BHP dla obiektów i instalacji

Ustalanie okoliczności w przyczyn wypadków przy pracy - analiza wypadków przy pracy

Pierwsza pomoc przedlekarska Ochrona przeciwpożarowa Metody pracy służy BHP i

SIP Wpływ czynników materialnych na środowisko pracy.

Sporządzanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawy systemu zarządzania

BHP System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w tym systemy zintegrowane

Wprowadzanie i certyfikaty systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy Audyt zarządzania BHP

Normy w procesach pracy

Ocena ryzyka zawodowego

 ORGANIZACJA spotkania online SKYPE

 Terminy spotkań :

 ORGANIZACJA – spotkania na SKYPIE lub TIMSIE

Terminy spotkań:

 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 listopada 2022

 3, 4, 10, 11 ,17, 18, grudnia 2022

7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, stycznia 2023

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, lutego 2023

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, marca 2023

15, kwietnia 2023 egzamin


 Razem 255 godzin

 A jeśli chcesz uczyć w szkole ,Przedmiotu :Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to kontynuujesz studia na trzecim semestrze III semestr dla nauczycieli - wykłady rozszerzone o zagadnienia dydaktyki

III semestr 21, 27, 28, maja 2023

 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25,czerwca 2023

 1, 2, 8, 9 lipca 2023


Koszt uczestnictwa w I i II i III semestrze : 6.750 zł 2250 zł za semestr

Terminy zjazdów III semestr dla nauczycieli - Koniec studiów dla nauczycieli

Uwaga Semestr I II i III - BHP (dla nauczycieli) daje razem 495 godzin

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele o godz. 9.00 Miejsce zajęć: internet online SKYPE

Koszt uczestnictwa: 4.500 zł - Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach, o terminach i wysokości wpłacanych rat decydujesz osobiście - tak by do końca studiów wpłacić całość.

Wychodząc na przeciw potrzebom nauczycieli chcącym wykładać przedmiot bhp w szkole np zawodówce- organizujemy Podyplomowe Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 2 semestralne - poszerzone o trzeci semestr tak by całość studiów zamknęła się w ilości w ilości 495 godzin.

 Tak więc I i II semestr przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć uprawnienia dla wykonywania zawodu Inspektora BHP i jest w cenie 4500 zł - a dodatkowy semestr III w cenie 2950 zł daje nauczycielowi możliwość prowadzenia lekcji z przedmiotu BHP obowiązującego np. w szkołach zawodowych.

II semestry 4500 zł III 6750 zł Terminy zjazdów III semestr dla nauczycieli -zajęcia w godzinach od 9.00 do 18.00


Razem 495 godzin Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Trzeci dodatkowy semestr daje uprawnienia nauczania przedmiotu do nauczania przedmiotu bhp w szkołach miedzy innymi zawodowych. Nie zastanawiaj się dłużej tylko wypełniaj kartę zgłoszenia i prześlij ją wraz ze skanem dyplomu na e-mail: bhpekspert@gmail.com Zobacz ile możesz zarabiać po ukończeniu studiów!
 

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj sięBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,090643 Seconds