VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 07 lipca 2020
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 47 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Autor : abecadlo _DNIA 23-03-2003 - 13:42 | 3313 raz(y) oglądano.
artykułów : Wojna XXII wieku 23.03.2003
POLITYKA ! POLITYKA? TAK POLITYKA - Irak nie jest na tyle poważnym przeciwnikiem dla Stanów Zjednoczonych, aby musiały sięgnąć po najnowocześniejszy arsenał - uważa płk Waldemar KaczmarekAutor : inspekcjapracy _DNIA 23-03-2003 - 10:02 | 3342 raz(y) oglądano.
artykułów : Frak pod sutanną
POLITYKA ! POLITYKA? TAK POLITYKA Cichy głos sumienia - do czego służy watykańska dyplomacja

Na spotkanie z Saddamem Husajnem papieski wysłannik kardynał Etchegaray czekał w Bagdadzie pięć dni, szef komunistów rosyjskich Ziuganow – trzy. Za to papież przyjął i zastępcę Husajna, Tarika Aziza, i szykującego się na wojnę z Irakiem premiera Blaira. Do czego zatem służy watykańska dyplomacja?

(Cały artykuł: 'Frak pod sutanną' |61 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : inspekcjapracy _DNIA 22-03-2003 - 10:58 | 2835 raz(y) oglądano.
artykułów : Wyższe składki za wypadki przy pracy ! 22.03.2003
NOWE PRZEPISY Poczynając od tego roku, jeżeli pracodawca naruszy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, może zostać ukarany dwukrotnym podwyższeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe.Autor : bhpekspert _DNIA 21-03-2003 - 06:32 | 4223 raz(y) oglądano.
artykułów : Urlopy pracownicze 21.03.2003
NOWE PRZEPISY W opracowaniu przedstawione są aktualne zasady ustalania uprawnień do urlopów pracowniczych (wypoczynkowych i okolicznościowych), z uwzględnieniem zmian obowiązujących od maja 2002 roku oraz obliczania wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i ekwiwalentów pieniężnych przysługujących za urlopy niewykorzystane. Informujemy również o możliwościach partycypowania pracodawców w finansowaniu kosztów wypoczynku pracowników oraz ich rodzin.Autor : inspekcjapracy _DNIA 19-03-2003 - 20:15 | 3185 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo - sejmowe archiwum prawne
Prawo Pracy NOWELIZACJA Sejmowe archiwum prawne rozporządzenia,ustawyAutor : inspekcjapracy _DNIA 19-03-2003 - 06:12 | 2837 raz(y) oglądano.
artykułów : Akty Prawne Obowiązujące od 19.03.2003
NOWE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
(Dz.U. Nr 37,Poz. 326, z dnia 2003-03-04)Wyświetl

Autor : inspekcjapracy _DNIA 18-03-2003 - 06:35 | 4613 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypowiedzenie zmieniające 18.03.2003
NOWE PRZEPISY Pracodawca proponuje pracownik decyduje
Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego jest uprawnieniem pracodawcy, którego nie można traktować jako sankcji za naruszenie obowiązków pracowniczych.Autor : inspekcjapracy _DNIA 17-03-2003 - 21:23 | 3357 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypadek śmiertelny,upadek wraz z wiszącym rusztowaniem
Wypadki -przykłady Czterech robotników spadło wraz z rusztowaniem z 10. piętraAutor : inspekcjapracy _DNIA 16-03-2003 - 00:08 | 3020 raz(y) oglądano.
artykułów : Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy?
NOWE PRZEPISY Celem planowanej nowelizacji Kodeksu pracy jest dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa europejskiego oraz do Konstytucji RP.Autor : inspekcjapracy _DNIA 15-03-2003 - 07:19 | 3167 raz(y) oglądano.
artykułów : Pytania i odpowiedzi Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
Praca Pytania i odpowiedzi Wrocławski PIP:
Stosunek pracy
Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
Czas pracy
Urlopy
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Obowiązki pracodawcy i pracownika
inne
Autor : bhpekspert _DNIA 14-03-2003 - 06:57 | 2928 raz(y) oglądano.
artykułów : Wchodzą w życie - Następujące Akty prawne
NOWE PRZEPISY 1 marca ulega zmianie
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej (Dz. U. Nr 237, poz. 2003)
WyświetlAutor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 22:58 | 4041 raz(y) oglądano.
artykułów : Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę
Praca Najbardziej dolegliwy dla pracownika sposób rozwiązania umowy o pracę to jej rozwiązanie przez pracodawcę bez wypowiedzenia i to z winy pracownika. Dlatego też stosowanie tego rodzaju rozwiązań powinno być przemyślane i przeprowadzone zgodnie z art. 52 k.p. Należy pamiętać, że bez wypowiedzenia z winy pracownika można rozwiązać każdy rodzaj umowy. Bez różnicy pozostaje tu fakt, czy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony czy też któraś z umów terminowych.Autor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 22:49 | 3359 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumentowanie ustania zatrudnienia
NOWE PRZEPISY Ustanie zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy należy również należycie udokumentować, dołączając do teczki pracownika odpowiednie dokumenty. Warto jednak przyjrzeć się bliżej dopuszczalnym sposobom rozwiązywania umów o pracę po to, by nie popełnić żadnego błędu i nie narazić się przez to na żadne negatywne konsekwencje.
Autor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 06:10 | 10921 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumentacja zatrudnieniowa 13.03.2003
Praca Podstawowym dokumentem tego rodzaju jest umowa o pracę albo inny akt zatrudnienia pracownika. Ten inny akt będzie wymagany w przypadku zatrudnienia na podstawie powołania, wyboru albo mianowania. Dokumenty te powinny określać zakresy obowiązków i czynności oraz uprawnień i odpowiedzialności. Ta część akt osobowych pracowników powinna też zawierać umowę o współodpowiedzialności majątkowej lub oświadczenie pracownika o przyjęciu odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie, jeśli jest to oczywiście konieczne z uwagi na zajmowane przez pracownika stanowisko.Autor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 05:59 | 3487 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumenty składane przed podjęciem pracy 13.03.2003
Praca Akta osobowe pracowników stanowią trzon dokumentacji zatrudnieniowej o charakterze archiwalnym. Z tego też względu powinno się tam znajdować wszystko to, co dotyczy personalnie każdego pracownikaAutor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 05:51 | 3161 raz(y) oglądano.
artykułów : Umowy o pracę - przykłady13.03.2003
Praca Umowa o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli pracodawcy i pracownika, w którym pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonej pracy w określonym miejscu i czasie, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca zaś – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Autor : bhpekspert _DNIA 12-03-2003 - 01:17 | 3200 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak sporządzać dokumenty kadrowe ? 12.03.2003
Praca Akta osobowe pracownika

Obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy wymieniony jest wśród podstawowych obowiązków pracodawców (art. 94 pkt 9a kodeksu pracy).
Autor : bhpekspert _DNIA 11-03-2003 - 23:22 | 3921 raz(y) oglądano.
artykułów : Od 4 marca 2003 - Nowe obowiązki restauratorów i właścicieli barów
NOWE PRZEPISY Od 4 marca 2003 właściciele barów, restauracji i małych lokali gastronomicznych są zobowiązani do codziennego pobierania próbek potraw podawanych w swoich zakładach. Muszą je przechowywać przez 48 godzin w odpowiednich warunkach. Z nowych przepisów mogą być zadowoleni konsumenci, natomiast dla przedsiębiorców będzie to duża uciążliwość.Autor : abecadlo _DNIA 11-03-2003 - 13:45 | 2804 raz(y) oglądano.
artykułów : Drzwi wejściowe do pomieszczeń pracy11.03.2003
Praca Drzwi w pomieszczeniach pracy muszą mieć rozmiary odpowiednie do liczby korzystających z nich osób oraz do rodzaju i wielkości przemieszczanych przez nie ładunków i urządzeń transportowych – wynika z par. 22 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844).
Autor : inspekcjapracy _DNIA 11-03-2003 - 12:18 | 2905 raz(y) oglądano.
artykułów : Więcej wypadków w transporcie i produkcji, głównie w firmach prywatnych. 11.0
Wypadki -przykłady Prywatne firmy mniej bezpieczne
Ponad 73 proc. wypadków przy pracy wydarzyło się w prywatnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, a powodem zdarzeń było przeważnie niewłaściwe zachowania się pracownika – wynika z raportu Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie.
Autor : bhpekspert _DNIA 10-03-2003 - 06:52 | 3039 raz(y) oglądano.
artykułów : Urban zarzuca ministrom kłamstwo
Przestępstwa Nerwowa reakcja
Rzecznik rządu Michał Tober uznał wczoraj za bezcelowe komentowanie słów redaktora naczelnego "Nie" Jerzego Urbana, który uznał za "nadmiernie histeryczną reakcję" sobotnią konferencję prasową z udziałem kilku ministrów, zwołaną w reakcji na jego zeznania przed sejmową komisją śledczą.
Autor : Anita _DNIA 10-03-2003 - 02:30 | 9746 raz(y) oglądano.
Wypadki : W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY- Często zadawane pytania
Wypadki -przykłady Częste pytania dotyczące wypadków przy pracy.Autor : inspekcjapracy _DNIA 08-03-2003 - 10:28 | 2926 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ( Zbiór innych przepisów )
NOWE PRZEPISY Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) ma być dopełnieniem do wprowadzonego ponad trzy lata temu systemu ubezpieczeń społecznych.Autor : Anita _DNIA 08-03-2003 - 07:57 | 9982 raz(y) oglądano.
artykułów : Świadectwo pracy według nowych przepisów
NOWE PRZEPISY Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują już od początku 2003 r.Autor : Anita _DNIA 08-03-2003 - 07:51 | 3971 raz(y) oglądano.
artykułów : Zmiana warunków pracy lub płacy
Praca Zawierając umowę o pracę na czas nie określony i ustalając jej treść strony dążą z reguły do nadania określonym w niej warunkom pracy i płacy charakteru trwałego.Autor : Anita _DNIA 08-03-2003 - 06:46 | 3571 raz(y) oglądano.
artykułów : Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy
Wypadki -przykłady Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne są świadczeniami, które od 1 stycznia 2003 r. przysługują na podstawie dwóch aktów prawnych. Jaka jest specyfika nabywania prawa do tych świadczeń, na podstawie nowej ustawy wypadkowej?.Autor : inspekcjapracy _DNIA 07-03-2003 - 14:28 | 2753 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowa USTAWA o świadczeniu usług drogą elektroniczną - obowiązuje od 10.03.2003
NOWE PRZEPISY USTAWA

z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
Obowiązuje od 10.03.2003 Prosimy o ewentualne komentarze.

Autor : inspekcjapracy _DNIA 07-03-2003 - 04:20 | 2854 raz(y) oglądano.
artykułów : U kogo reklamować zepsuty towar ? Poznaj swoje prawa
NOWE PRZEPISY U kogo reklamować zepsuty towar
Najpierw wymiana lub naprawa
Potem zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny


Autor : inspekcjapracy _DNIA 06-03-2003 - 00:45 | 3120 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak najtaniej zatrudnić? Umowa o prace, o dzieło, zlecenia
Praca Jak zawrzeć umowę:
o pracę,
zlecenia,
o dzieło
Pracodawcą może być każdy, kto zatrudnia pracownika, a więc osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, osoba prawna (spółka z o.o., spółka akcyjna), spółka cywilna, jawna, komandytowa. Może to robić osobiście bądź przez osobę do tego upoważnioną. Pracodawcą może być również podmiot, który uzyskał zakład pracy bądź jego część w drodze sukcesji, a więc ten, kto np. kupił firmę lub ją odziedziczył. W takiej sytuacji w prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy, w miejsce dotychczasowego pracodawcy, wstępuje nowy. Staje się on z mocy prawa stroną umów o pracę zawartych z poprzednim pracodawcą, co nie ma miejsca w przypadku umów cywilnoprawnych.Autor : inspekcjapracy _DNIA 05-03-2003 - 20:01 | 13448 raz(y) oglądano.
artykułów : Gdy upadnie pracodawca
Praca Niewypłacalność przedsiębiorcy zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa może skutkować wszczęciem wobec niego postępowania upadłościowego lub wszczęciem postępowania układowego.<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132   >

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 2,80559897423 sekund.