VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 18 września 2021
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi?
Szybko otrzymasz poradę zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 34 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Autor : poradnik _DNIA 03-04-2003 - 00:11 | 4072 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak ustalić dni wolne po nowelizacji kodeksu pracy 566
NOWE PRZEPISY Ustawą z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. nr 28, poz. 301) wprowadzono do kodeksu pracy, poczynając od 1 maja 2001 r., pojęcie pięciodniowego tygodnia pracy. Zastąpiło ono wcześniej występujące pojęcie dodatkowych dni wolnych od pracy. Zatem od 1 maja 2001 r. każdy pracownik, bez względu na to, w jakim systemie czasu wykonuje pracę, jest uprawniony do określonej liczby dni wolnych od pracy, która obejmuje co najmniej liczbę niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy przysługujących mu z tytułu obowiązywania pięciodniowego tygodnia pracy.Autor : kodekspracy _DNIA 02-04-2003 - 22:25 | 4235 raz(y) oglądano.
artykułów : Ewidencjonowanie i dokumentowanie czasu pracy
Prawo Pracy NOWELIZACJA Obecność pracownika w pracy powinna być udokumentowana. Realizacja tego obowiązku przybiera różne formy. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu listy obecności lub karty zegarowe (magnetyczne). Mimo postępu technologicznego i coraz częstszego stosowania wspomnianych kart, doniosłą rolę nadal pełni lista obecności w formie papierowej.
Autor : kodekspracy _DNIA 02-04-2003 - 22:07 | 5147 raz(y) oglądano.
artykułów : Praca w godzinach nadliczbowych i w czasie wolnym
Prawo Pracy NOWELIZACJA Dopuszczalne normy czasu pracy określa art. 129 k.p., zgodnie z którym w 2003 r. czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Przekroczenie każdej z tych norm (dobowej lub tygodniowej) powoduje obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Autor : odpady _DNIA 02-04-2003 - 05:48 | 17872 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Zanieczyszczenia środowiska - Zanieczyszczenia powietrza
Ochrona Środowiska Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła.
Atmosfera stanowi jeden z trzech podstawowych elementów środowiska. Różni się on w sposób istotny od pozostałych (hydrosfera i toposfera) zdecydowanie łatwiejszą migracją zanieczyszczeń. Na skutek ruchów mas powietrza zanieczyszczenia mogą łatwo być przenoszone na duże odległości i podnosić poziom skażenia atmosfery w zupełnie nieoczekiwanych miejscach, z dala od punktów emisji. Zanieczyszczenia ulegają w ten sposób rozcieńczeniu, ale jednocześnie określony punkt emisji może wpływać na poziom zanieczyszczenia na bardzo dużym obszarze. Ponadto na skutek zjawisk przenoszenia masy noszących nazwę depozycji suchej oraz depozycji mokrej, zachodzących w atmosferycznej warstwie granicznej, zanieczyszczenia atmosfery maja istotny wpływ na poziom degradacji pozostałych elementów środowiska.
Autor : Anita _DNIA 02-04-2003 - 00:27 | 4183 raz(y) oglądano.
artykułów : Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy
NOWE PRZEPISY Przepisy prawa pracy przewidują wiele sytuacji, w których pracownik nie wykonuje w ścisłym tego słowa znaczeniu pracy, ale okres ten zaliczany jest do czasu pracy, np. przerwy na karmienie dziecka piersią. W myśl art. 187 k.p. pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługują dwie przerwy po 30 minut, jeżeli karmi jedno dziecko. Natomiast pracownica karmiąca jednocześnie więcej niż jedno dziecko – ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.Autor : abecadlo _DNIA 01-04-2003 - 12:40 | 4488 raz(y) oglądano.
artykułów : Czas pracy po zmianach w kodeksie pracy
NOWE PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują zmiany w przepisach działu szóstego kodeksu pracy, regulujących wymiar i rozkład czasu pracy oraz zasady jego rozliczania i wynagradzania przez pracodawców. Ta sfera relacji między pracodawcami i pracownikami budziła zawsze wiele wątpliwości i była podstawą licznych sporów, często rozstrzyganych dopiero przez sądy pracy. Nowelizacja kodeksu pracy dokonana w lipcu ubiegłego roku ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 135, poz. 1146, nie uprościła przepisów i nie wyjaśniła tych wątpliwości. Ten stan skłania do podejmowania różnych prób interpretowania kodeksowych przepisów o czasie pracy oraz proponowania pracodawcom metod postępowania w konkretnych sytuacjach, występujących w ich zakładach pracy.
Autor : abecadlo _DNIA 31-03-2003 - 14:36 | 4508 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Zintegrowane Pozwolenia IPPC
NOWE PRZEPISY IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie (kontrola) ZanieczyszczeńAutor : inspekcjapracy _DNIA 31-03-2003 - 05:48 | 4132 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Ochrona Środowiska Zintegrowane Systemy
NOWE PRZEPISY ZINTEGROWANY PROBLEM Do uzyskania pozwoleń zintegrowanych jest w Polsce zobowiązanych około 2,5 tys. przedsiębiorstw. Zdecydowana większość nie zrobiła w tej sprawie nic, choć po 1 stycznia 2004 r. bez takiego pozwolenia nie będą mogły kontynuować działalności. Na przygotowanie wniosku i jego rozpatrzenie trzeba od kilku do kilkunastu miesięcy. Czy zatem czeka nas likwidacja setek firm często o kluczowym znaczeniu dla gospodarki - elektrowni, zakładów chemicznych, papierniczych, cementowni, składowisk odpadów?Autor : inspekcjapracy _DNIA 30-03-2003 - 20:42 | 4486 raz(y) oglądano.
artykułów : ZUS I Lekarz Orzecznik
Orzecznictwo Na pytania odpowiada PaniGrażyna Wawrzyńczyk-Kaplińska,
Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS

• Problemy związane z orzekaniem o niezdolności do pracy nadal wywołują wiele emocji. Osoby ubiegające się o rentę skarżą się, że lekarze orzecznicy w sposób wyjątkowo rygorystyczny oceniają ich przydatność do pracy. Ludzie niezadowoleni z decyzji ZUS odwołują się do sądów pracy. Tylko w 2000 r. sądy pracy i ubezpieczeń społecznych wydały ponad 139 tys. orzeczeń w sprawach dotyczących orzecznictwa o niezdolności do pracy, z czego w ponad 52 tys. spraw ZUS przegrał. Czy ZUS wyciąga wnioski z przegranych spraw?Autor : abecadlo _DNIA 26-03-2003 - 15:31 | 3638 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo do odprawy pieniężnej
Praca Czytelnik pyta.?
Byłem pracownikiem przedsiębiorstwa, które zwolniło część pracowników w ramach zwolnień grupowych. Z tego tytułu otrzymałem odprawę pieniężną. Następnie zatrudniłem się w innej firmie. Obecnie dowiaduję się, że też mogę stracić pracę z powodu zwolnień grupowych. Czy fakt, że już raz otrzymałem odprawę pieniężną z tytułu zwolnienia grupowego, pozbawia mnie prawa do takiej odprawy w razie objęcia zwolnieniem grupowym u następnego pracodawcy?Autor : inspekcjapracy _DNIA 25-03-2003 - 06:33 | 10489 raz(y) oglądano.
artykułów : Dowody Osobiste Do Wymiany 26.03.2003
NOWE PRZEPISY Jak wypełnić wniosek? - Czy wymiana jest obowiązkowa?

Autor : abecadlo _DNIA 24-03-2003 - 13:06 | 3770 raz(y) oglądano.
artykułów : Zwolnienia lekarskie.Prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich 25.03.2003
Praca Lekarskie zwolnienia od pracy powinny być wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, którym, ogólnie rzecz biorąc, jest umożliwienie pracownikowi powrotu do zdrowia, czyli odzyskanie przez niego zdolności do pracy lub opieka nad chorym członkiem rodziny. Co zrobić w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że zwolnienie nie jest wykorzystywane prawidłowo?
Autor : inspekcjapracy _DNIA 24-03-2003 - 06:13 | 4538 raz(y) oglądano.
artykułów : Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2003 r. 24.03.2003
NOWE PRZEPISY Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu pracy – obowiązek tworzenia funduszu mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników.
Autor : inspekcjapracy _DNIA 23-03-2003 - 22:46 | 3318 raz(y) oglądano.
artykułów : Azbest, związki, pip, bezrobotny, roszczenia, wypadki, protokół, monitory, umowa
NOWE PRZEPISY Przepisy na temat: Azbest, związki, pip, bezrobotny, roszczenia, wypadki, protokół, monitory, umowa, uszczerbek, regulamin, odszkodowanie, odprawa, świadectwo, urlop, klasyfikacja, kody, kierowca, medycyna, choroby, fundusz, świadczenia, ogólne, pis, pomiary.Autor : abecadlo _DNIA 23-03-2003 - 13:42 | 3940 raz(y) oglądano.
artykułów : Wojna XXII wieku 23.03.2003
POLITYKA ! POLITYKA? TAK POLITYKA - Irak nie jest na tyle poważnym przeciwnikiem dla Stanów Zjednoczonych, aby musiały sięgnąć po najnowocześniejszy arsenał - uważa płk Waldemar KaczmarekAutor : inspekcjapracy _DNIA 23-03-2003 - 10:02 | 4018 raz(y) oglądano.
artykułów : Frak pod sutanną
POLITYKA ! POLITYKA? TAK POLITYKA Cichy głos sumienia - do czego służy watykańska dyplomacja

Na spotkanie z Saddamem Husajnem papieski wysłannik kardynał Etchegaray czekał w Bagdadzie pięć dni, szef komunistów rosyjskich Ziuganow – trzy. Za to papież przyjął i zastępcę Husajna, Tarika Aziza, i szykującego się na wojnę z Irakiem premiera Blaira. Do czego zatem służy watykańska dyplomacja?

(Cały artykuł: 'Frak pod sutanną' |61 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : inspekcjapracy _DNIA 22-03-2003 - 10:58 | 3300 raz(y) oglądano.
artykułów : Wyższe składki za wypadki przy pracy ! 22.03.2003
NOWE PRZEPISY Poczynając od tego roku, jeżeli pracodawca naruszy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, może zostać ukarany dwukrotnym podwyższeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe.Autor : bhpekspert _DNIA 21-03-2003 - 06:32 | 4763 raz(y) oglądano.
artykułów : Urlopy pracownicze 21.03.2003
NOWE PRZEPISY W opracowaniu przedstawione są aktualne zasady ustalania uprawnień do urlopów pracowniczych (wypoczynkowych i okolicznościowych), z uwzględnieniem zmian obowiązujących od maja 2002 roku oraz obliczania wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i ekwiwalentów pieniężnych przysługujących za urlopy niewykorzystane. Informujemy również o możliwościach partycypowania pracodawców w finansowaniu kosztów wypoczynku pracowników oraz ich rodzin.Autor : inspekcjapracy _DNIA 19-03-2003 - 20:15 | 3705 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo - sejmowe archiwum prawne
Prawo Pracy NOWELIZACJA Sejmowe archiwum prawne rozporządzenia,ustawyAutor : inspekcjapracy _DNIA 19-03-2003 - 06:12 | 3312 raz(y) oglądano.
artykułów : Akty Prawne Obowiązujące od 19.03.2003
NOWE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
(Dz.U. Nr 37,Poz. 326, z dnia 2003-03-04)Wyświetl

Autor : inspekcjapracy _DNIA 18-03-2003 - 06:35 | 5137 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypowiedzenie zmieniające 18.03.2003
NOWE PRZEPISY Pracodawca proponuje pracownik decyduje
Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego jest uprawnieniem pracodawcy, którego nie można traktować jako sankcji za naruszenie obowiązków pracowniczych.Autor : inspekcjapracy _DNIA 17-03-2003 - 21:23 | 3853 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypadek śmiertelny,upadek wraz z wiszącym rusztowaniem
Wypadki -przykłady Czterech robotników spadło wraz z rusztowaniem z 10. piętraAutor : inspekcjapracy _DNIA 16-03-2003 - 00:08 | 3518 raz(y) oglądano.
artykułów : Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy?
NOWE PRZEPISY Celem planowanej nowelizacji Kodeksu pracy jest dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa europejskiego oraz do Konstytucji RP.Autor : inspekcjapracy _DNIA 15-03-2003 - 07:19 | 3839 raz(y) oglądano.
artykułów : Pytania i odpowiedzi Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
Praca Pytania i odpowiedzi Wrocławski PIP:
Stosunek pracy
Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
Czas pracy
Urlopy
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Obowiązki pracodawcy i pracownika
inne
Autor : bhpekspert _DNIA 14-03-2003 - 06:57 | 3404 raz(y) oglądano.
artykułów : Wchodzą w życie - Następujące Akty prawne
NOWE PRZEPISY 1 marca ulega zmianie
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej (Dz. U. Nr 237, poz. 2003)
WyświetlAutor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 22:58 | 4700 raz(y) oglądano.
artykułów : Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę
Praca Najbardziej dolegliwy dla pracownika sposób rozwiązania umowy o pracę to jej rozwiązanie przez pracodawcę bez wypowiedzenia i to z winy pracownika. Dlatego też stosowanie tego rodzaju rozwiązań powinno być przemyślane i przeprowadzone zgodnie z art. 52 k.p. Należy pamiętać, że bez wypowiedzenia z winy pracownika można rozwiązać każdy rodzaj umowy. Bez różnicy pozostaje tu fakt, czy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony czy też któraś z umów terminowych.Autor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 22:49 | 3838 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumentowanie ustania zatrudnienia
NOWE PRZEPISY Ustanie zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy należy również należycie udokumentować, dołączając do teczki pracownika odpowiednie dokumenty. Warto jednak przyjrzeć się bliżej dopuszczalnym sposobom rozwiązywania umów o pracę po to, by nie popełnić żadnego błędu i nie narazić się przez to na żadne negatywne konsekwencje.
Autor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 06:10 | 11522 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumentacja zatrudnieniowa 13.03.2003
Praca Podstawowym dokumentem tego rodzaju jest umowa o pracę albo inny akt zatrudnienia pracownika. Ten inny akt będzie wymagany w przypadku zatrudnienia na podstawie powołania, wyboru albo mianowania. Dokumenty te powinny określać zakresy obowiązków i czynności oraz uprawnień i odpowiedzialności. Ta część akt osobowych pracowników powinna też zawierać umowę o współodpowiedzialności majątkowej lub oświadczenie pracownika o przyjęciu odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie, jeśli jest to oczywiście konieczne z uwagi na zajmowane przez pracownika stanowisko.Autor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 05:59 | 4078 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumenty składane przed podjęciem pracy 13.03.2003
Praca Akta osobowe pracowników stanowią trzon dokumentacji zatrudnieniowej o charakterze archiwalnym. Z tego też względu powinno się tam znajdować wszystko to, co dotyczy personalnie każdego pracownikaAutor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 05:51 | 3764 raz(y) oglądano.
artykułów : Umowy o pracę - przykłady13.03.2003
Praca Umowa o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli pracodawcy i pracownika, w którym pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonej pracy w określonym miejscu i czasie, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca zaś – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132   >

Germantech Jobs


SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,961541891098 sekund.