VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 19 maja 2024
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 
Masz problem z BHP
szukasz odpowiedzi ?
Szybko i gratisowo otrzymasz poradę
zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 24 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Temat: Wypadki -przykłady

Teksty opublikowane w tym temacie.

    123   >

Autor : God _DNIA 24-10-2020 - 08:23 | 21843 raz(y) oglądano.
Zadośćuczynienie : Odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego a zadośćuczynienie.
Wypadki -przykłady
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2013 r. III APa 9/13

Odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego a zadośćuczynienie.


TEZA aktualna Odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego jest określane w sposób zryczałtowany i odniesienie powyższego do zadośćuczynienia, które wymaga zindywidualizowania, prowadziłoby wprost do zniweczenia jego funkcji kompensacyjnej. Pamiętać w tym miejscu również należy, że w orzecznictwie z uwagi na konieczność respektowania kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia dostrzegalna jest dbałość o to, aby zasądzana kwota zadośćuczynienia miała także realną wartość ekonomiczną adekwatną do warunków gospodarki rynkowej.Autor : God _DNIA 07-10-2020 - 16:03 | 3114 raz(y) oglądano.
Wypadki : PYTANIE Jakie skutki ma stwierdzenie w protokole powypadkowym nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy?
Wypadki -przykłady PYTANIE
Jakie skutki ma stwierdzenie w protokole powypadkowym nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy?Autor : God _DNIA 03-10-2020 - 12:04 | 2829 raz(y) oglądano.
artykułów : Pytanie Jak traktować wypadek w obecnej sytuacji - praca zdalna, która nie ma nic wspólnego z telepracą. Pracownik zgłasza wypadek w pracy - czy jest to rzeczywiście wypadek w pracy czy nie?
Wypadki -przykłady Pytanie Jak traktować wypadek w obecnej sytuacji - praca zdalna, która nie ma nic wspólnego z telepracą. Pracownik zgłasza wypadek w pracy - czy jest to rzeczywiście wypadek w pracy czy nie?Autor : God _DNIA 06-07-2014 - 09:03 | 5812 raz(y) oglądano.
Wypadki : Postępowanie powypadkowe dla wypadku przy pracy w razie stwierdzenia naruszenia przez poszkodowanego przepisów bhp lub spowodowania wypadku będąc w stanie nietrzeźwości
Wypadki -przykłady


Postępowanie powypadkowe dla wypadku przy pracy w razie stwierdzenia naruszenia przez poszkodowanego przepisów bhp lub spowodowania wypadku będąc w stanie nietrzeźwości


Procedura dla zakładu pracy dotyczącą postępowania powypadkowego dla wypadku przy pracy w razie stwierdzenia naruszenia przez poszkodowanego przepisów bhp lub spowodowania wypadku będąc w stanie nietrzeźwości.

I. ZAKRES PROCEDURY

Procedura dotyczy wszystkich pracowników firmy.

II. ZASADY OGÓLNE

§ 1. Definicje

Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.Autor : God _DNIA 18-07-2012 - 17:53 | 10456 raz(y) oglądano.
Orzecznictwo : "BHP" Wypadek śmiertelny
Wypadki -przykłady W Rzeczpospolitej wyczytaliśmy, że Skazanie Dyrektora zakładu za niewypełnienie wymagań BHP nie oznacza automatycznej odpowiedzialności firmy za skutki tego wypadkuAutor : God _DNIA 19-08-2011 - 16:44 | 3634 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP- Nietrzeźwość nie wyklucza prawa do odszkodowania
Wypadki -przykłady

ZUS nie może odmówić wypłaty odszkodowania za śmierć pracownika w wypadku przy pracy, nawet gdy był on nietrzeźwy


Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (sygn. akt. II UK 75/10) . W imieniu małoletniego syna matka wystąpiła do ZUS o wypłatę odszkodowania za śmierć ojca w wypadku przy pracy. ZUS jednak odmówił ze względu na stan nietrzeźwości ofiary wypadku.


Prawie trzy lata temu, 11 grudnia 2007 r., Jarosław M. (ojciec małoletniego) oraz Piotr K. zostali oddelegowani do jednego z zakładów spółki. Wyjechali tego samego dnia około godz. 14 samochodem służbowym. O godz. 21 zatrzymali się na nocleg w hotelu; poszli na kolację, do której spożyli po trzy piwa.


Następnego dnia wyruszyli jeszcze przed świtem i po przejechaniu kilku kilometrów (około godziny 3.25) prowadzony przez Jarosława M. samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. W wyniku zderzenia poniósł on śmierć na miejscu. Po badaniach okazało się jednak, że w chwili zderzenia był w stanie nietrzeźwości.


Na tej podstawie ZUS odmówił wypłaty świadczenia, gdyż jego zdaniem stan nietrzeźwości pracownika spowodował zerwanie więzi z pracą. Chociaż był on w podróży służbowej, nie można uznać tego zdarzenia za wypadek przy pracy.


Zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy, które zajmowały się odwołaniem rodziny, stwierdziły jednak, że odszkodowanie się należy.


Zdaniem sędziów tuż przed wyruszeniem w dalszą drogę Jarosław M. nie wykonywał żadnych czynności, które byłyby sprzeczne z powierzonymi mu zadaniami. Osoby mające z nim kontakt przed wypadkiem nie dostrzegły w jego zachowaniu nieprawidłowości świadczących, że miał w tym czasie upośledzoną lub wyłączoną sprawność psychofizyczną. Pracownik nie spożywał alkoholu bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy, lecz zrobił to wcześniej, przed pójściem spać około godziny 23. W tej sytuacji mógł pozostawać w nieświadomości swojego stanu nietrzeźwości.


Także Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną ZUS. Sędziowie stwierdzili, że w chwili wypadku Jarosław M. faktycznie świadczył pracę i wykonywał ją w sposób prawidłowy, a jego nietrzeźwość nie miała żadnego wpływu na jego zdolność do pracy. Mężczyzna pomimo obiektywnego stanu nietrzeźwości był gotowy do świadczenia pracy, zdolny ją świadczyć i w chwili zdarzenia pracę tę świadczył. Dlatego też brak podstaw do stwierdzenia, że zmarły nie pozostawał w dyspozycji pracodawcy i w związku z tym związek z pracą został zerwany.


Poza tym SN uznał, że przyczynienie się pracownika będącego w stanie nietrzeźwości do wypadku przy pracy nie ma wpływu na uprawnienia członków jego rodziny w razie jego śmierci, która nastąpiła w wyniku tego wypadku. Nawet mimo znacznego stopnia przyczynienia się pracownika zachowują oni prawo do świadczeń z ustawy wypadkowej, jest ich pozbawiony tylko sam pracownik.


(|418 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God _DNIA 19-08-2011 - 16:43 | 4996 raz(y) oglądano.
Świadczenia : BHP- Pijany pracownik, który doprowadził do nieszczęścia nie otrzyma odszkodowania
Wypadki -przykłady

Jeżeli nietrzeźwy podwładny spowodował wypadek przy pracy, nie uzyska żadnej rekompensaty z ubezpieczenia społecznego, gdy w znacznym stopniu przyczynił się do jego powstania


Wynika to wprost z art. 21 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 nr 167, poz. 1322, dalej ustawa).


Alkohol i środki odurzające


Chodzi tu zwłaszcza o zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne oraz jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Przy czym, żeby pozbawić pracownika prawa do tych świadczeń, nie jest konieczne, by do wypadku doszło wyłącznie z jego winy. Wystarczy, jeśli będąc nietrzeźwy, w znaczący sposób przyczynił się do zaistnienia kolizji.


Z tym że jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że podwładny był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, pracodawca musi skierować go na badanie ustalające zawartość tych czynników w organizmie.


Podwładny ma poddać się temu badaniu. Odmowa lub inne zachowanie uniemożliwiające przeprowadzenie pomiarów pozbawia go prawa do świadczeń, chyba że udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły takie sprawdzenie.


Duży wkład własny


Podstawą odmowy wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego jest nie tylko nietrzeźwość pracownika, ale także jego znaczne przyczynienie się do powstania wypadku przy pracy.


Może bowiem zdarzyć się tak, że pracownik wprawdzie był nietrzeźwy, ale nie wywołał zdarzenia. Przy  czym istotne jest, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „znaczne przyczynienie”, pozostawiając to ocenie sądów.


„O znacznym stopniu przyczynienia” będzie można mówić wtedy, gdy okaże się, że wśród wszystkich innych przyczyn wypadku zachowanie nietrzeźwego było jednym z dominujących jego powodów.Przykład


Pan Janusz pracował jako spawacz. Przed rozpoczęciem pracy wypił z kolegami wódkę. Gdy w nietrzeźwym stanie przygotowywał sobie narzędzia do pracy, stojąc na swoim stanowisku, przebywający na rusztowaniu inny robotnik upuścił belkę, która spadając, uderzyła pana Janusza w głowę.


ZUS mimo ustalenia, że pan Janusz był nietrzeźwy, przyznał mu jednorazowe odszkodowanie, bo w żaden sposób nie przyczynił się do powstania tego wypadku.Bez związku z pracą


Wprowadzenie się pracownika w stan nietrzeźwości może być jednak uznane za zerwanie przez niego związku z pracą. Wyłącza to uznanie wypadku za wypadek przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy.


Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy wskutek upojenia alkoholowego pracownik nie był zdolny do wykonywania zadań. Zwracał na to uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 7 marca 2005 (I UK 127/05).


Jednak o tym, czy spożywanie alkoholu w pracy lub stan nietrzeźwości w czasie i miejscu pracy pozwala przyjąć, że nastąpiło zerwanie związku z pracą i, co za tym idzie, że zaistniały w takiej sytuacji wypadek przy pracy nie pozostaje w związku z pracą, powinny zawsze zdecydować okoliczności konkretnej sprawy.


Tak podnosił SN w wyroku z 25 czerwca 2010 (II UK 75/10) - czytaj więcej w artykule "Nietrzeźwość nie wyklucza prawa do odszkodowania" . W uzasadnieniu uznał, że jeśli w chwili wypadku pracownik faktycznie świadczył pracę i wykonywał ją prawidłowo, a jego nietrzeźwość nie miała żadnego wpływu na jego zdolność do  pracy, to nie ma podstaw do stwierdzenia, że nie pozostawał do dyspozycji pracodawcy i związek z pracą został zerwany.


Odwołanie do sądu


W razie ustalenia, że pracownik w chwili wypadku był nietrzeźwy i znacząco się do niego przyczynił, ZUS wydaje decyzję odmawiającą świadczenia z  ubezpieczenia wypadkowego.


Od tej decyzji pracownik (a w razie jego śmierci uprawniony członek rodziny) może odwołać się do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych sądu rejonowego, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Odpowiednie pouczenie o tym powinna zawierać decyzja ZUS.


Jeżeli nietrzeźwy podwładny spowodował wypadek przy pracy, nie uzyska żadnej rekompensaty z ubezpieczenia społecznego, gdy w znacznym stopniu przyczynił się do jego powstania


Sąd rozpoznaje sprawy podczas procesu, w którym po jednej stronie występuje ZUS, a po drugiej pracownik. Ten może dowodzić, że nie był nietrzeźwy albo że nie przyczynił się znacznie do powstania zdarzenia.Rodzina dostanie pieniądze


Przyczynienie się pracownika w stanie nietrzeźwości do wypadku przy pracy nie wpływa na uprawnienia członków jego rodziny w razie jego śmierci w wyniku tego zdarzenia.


Art. 21 ust. 2 ustawy odnosi się bowiem wyłącznie do świadczeń dla ubezpieczonego.


Zwracał na to uwagę SN w wyroku z 6 listopada 2009 (III UK 43/09). Stwierdził ponadto, że nawet przy znacznym stopniu przyczynienia się nietrzeźwego pracownika do wypadku zachowują oni prawo do świadczeń z ustawy wypadkowej, a jedynie jest ich pozbawiony sam zatrudniony.Po zażyciu trunków


Stan nietrzeźwości pracownika zachodzi tylko wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 (art. 46 ust. 3ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, DzU z 2007 nr 70, poz. 473 ze zm.).


Nie można natomiast utożsamiać samego przebywania pod wpływem alkoholu w czasie spowodowania wypadku przy pracy ze stanem nietrzeźwości.


Są to odrębne pojęcia. Art. 21 ust. 2 ustawy wyraźnie uzależnia możliwość pozbawienia podwładnego prawa do świadczeń określonych w tej ustawie od tego, czy pracownik w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwości, a więc czy zawartość alkoholu we krwi przekraczała 0,5 promila.


Tak wskazywał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 13 stycznia  1994 (III AUr 1070/93).(|845 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God _DNIA 19-08-2011 - 16:40 | 6855 raz(y) oglądano.
Świadczenia : BHP-Kiedy za wypadek nie będzie odszkodowania ?
Wypadki -przykłady

Wypadek, który miał miejsce podczas załatwiania prywatnych spraw, nie będzie wypadkiem przy pracy. Nawet gdy szef pozwolił podwładnemu opuścić firmę w roboczych godzinach


Częstą przyczyną sporów między pracownikami poszkodowanymi wskutek wypadków a ZUS jest ustalenie, czy został zachowany związek między tym wypadkiem i pracą, gdy doszło do niego poza terenem zakładu pracy.


   • Kto nie dostanie świadczeń za wypadek przy pracy?


Pijany pracownik może nie dostać rekompensaty pieniężnej za wypadek przy pracy


W zeszłym roku zgłoszonych  zostało o 9 proc. więcej wypadków przy pracy. Nie wiadomo, jaka była rzeczywista liczba urazów. Pracodawcy często nalegają, żeby ich nie zgłaszać, m.in. z obawy przed odpowiedzialnością za wykroczenie lub przestępstwo wynikłe z niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy.


W interesie pracownika niewątpliwie leży ujawnienie wypadku przy pracy. Poszkodowanemu przysługują bowiem świadczenia określone w art. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Są to: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy oraz jednorazowe odszkodowanie wypłacane ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany może się także domagać renty z tytułu niezdolności do pracy.


Świadczenia nie będą  jednak przysługiwały, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przepisów BHP spowodowane przez pracownika umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nie może się ich również spodziewać pracownik, który przyczynił się w znacznym stopniu do wypadku, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych.


Niezależnie od świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracodawca ponosi wobec pracownika odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, czyli na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność jest pełna, tzn. obejmuje obowiązek naprawienia szkody, rozumianej jako szkoda rzeczywista, oraz utracone korzyści. Odszkodowania od pracodawcy należy dochodzić w procesie, dokumentując w miarę możliwości rozmiar poniesionej szkody. Odpowiedzialność ta może zostać wyłączona, jeśli jedyną przyczyną wypadku było działanie siły wyższej lub nastąpił on wyłącznie z winy poszkodowanego.


W praktyce pracodawcy z reguły mają wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące zdarzenia w postaci wypadków przy pracy. Takie ubezpieczenie ułatwia pracownikom uzyskanie odszkodowania.  • Najnowsze wyroki SN o wypadkach przy pracy


Zawał serca w trakcie wykonywania obowiązków służbowych nie musi być zdarzeniem, w związku z którym ZUS przyzna pracownikowi jakiekolwiek świadczenia. Zostanie tak zakwalifikowany, gdy jest efektem silnego, nadzwyczajnego stresu


Pracownicy nieustannie ulegają wypadkom, które w ich mniemaniu powinny zostać zakwalifikowane jako wypadki przy pracy. Z takimi bowiem zdarzeniami wiązać się będą określone świadczenia.  • Kiedy ZUS odmówi odszkodowania za wypadek


Wypadek, który miał miejsce podczas załatwiania prywatnych spraw, nie będzie wypadkiem przy pracy. Nawet gdy szef pozwolił podwładnemu opuścić firmę w roboczych godzinach


Częstą przyczyną sporów między pracownikami poszkodowanymi wskutek wypadków a ZUS jest ustalenie, czy został zachowany związek między tym wypadkiem i pracą, gdy doszło do niego poza terenem zakładu pracy.


Wszystko za sprawą art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm., dalej ustawa wypadkowa).


Przepis ten stanowi, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez podwładnego czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,


- w czasie pozostawania zatrudnionego do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.


Czy związek z pracą istnieje, jeśli pracownik opuszcza teren firmy? W takim wypadku trzeba dokładnie ustalić, czy pomimo opuszczenia miejsca pracy zachowanie pracownika nadal było związane z jego zatrudnieniem.
Autor : God _DNIA 30-03-2008 - 21:45 | 13717 raz(y) oglądano.
Pracodawca-Pracownik : "BHP" PRZECZYTAJ WAŻNE!!!!!! Opinia kierowcy
Wypadki -przykłady
mało kto z was tu obecnych wie jaka to ciężka robota jazda autobusem...zaczne od tego że to nie kierowca najczęściej jest winien ale pracodawca który kręci śrube aby jechać bo jak nie to inny pojedzie i kasa przepadnie. Mało kto wie że jadąc na narty startuje sie w strone włoch (np. z Krakowa) wieczorem. Kierowca i tak wstaje rano robi to co ma zrobic sprząta myje autokar, jezeli ma jeszcze czas to załatwia sprawy i może na koniec dnia znajduje chwile na wypoczynek-->taka prawda...natępnie wsiada do autobusu i jedzie po ludzi na dworzec tam pakuje bagaże aby wszystko pomieścić do autobusu(ok 50par nart do tego bagaże) łącznie kilka ton. I wtedy zaczyna prace papierkowo. Po całym dniu na nogach przeżuceniu kilkuset kilo bagażu siada za kierownice i jedzie w trase. Mało kto wie że jeszcze do godziny 2-3rano jazda jako tako idzie potem jest najgorszy czas 5-9 rano człowiek niby przebudzony ale cała noc na nogach. Kolejnym wątkiem jest spanie kierowców w autobusie co to za wypoczynek w pomieszczeniu długim na 3m i szerokim na metr, może jest wyciszone ale podczas jazdy bója, słychac prace elementów autobusu zmiane biegów dziury na drodze. Co z tego że kierowca idzie po 4h jazdy do spania, siada drugi, jak miał taki wypoczynek, to nie wypoczynek. Wszyscy myślą ooo..gitara kierowcy się zmieniają czyli wszystko jest ok-->nie nie jest ok. Trzeba zacząć od tego że należałoby dołożyc pare złotych więcej zacząć podróż z rana dojechać do wieczora iść do hotelu wyspać się i rano znów kontynuować. Wreszcie po 21h jazdy kierowca dojeżdża na miejsce jeszcze załatwia sprawy wypakowuje turuystów i wreszczcie po 24h na nogach idzie spać. To nie kierowcy są źli tylko PASAŻEROWIE KTÓRYM ŻAL KAŻDEJ ZŁOTÓWKI ! PRACODAWCY TAK SAMO!

Relacja uczestniczki tragedii opolskiego autokaru

Bardzo ciężkie obrażenia odniósł mój sąsiad z autokaru, przesiadł się do niego na parkingu. Tutaj mówi się, że to właśnie on nie żyje. Gdy wydostawałam się z autobusu widziałam go leżącego nieprzytomnego - opowiada Gabriela Muc, jedna z ofiar wypadku opolskiego autokaru w AustriiAutor : God _DNIA 20-01-2008 - 11:12 | 5509 raz(y) oglądano.
Wypadki : Nie zawsze zwolnisz poszkodowanego w wypadku
Wypadki -przykłady

Nie wolno zwolnić pracownika, dopóki jest on na zwolnieniu lekarskim po wypadku przy pracy albo w drodze do lub z pracy. Ale to, czy będziesz mógł to zrobić, gdy wróci, zależy od jego stanu zdrowia i rodzaju wypadku


Wypadek przy pracy i wypadek w drodze do lub z pracy to dwa odmienne zdarzenia. Przedstawia to porównanie dotyczące pracowników. Różnice wynikają z odmiennych przepisów regulujących oba rodzaje wypadków, choć czasami stosujemy te same rozwiązania, np. przy obliczaniu rent czy zasiłków chorobowych.
Autor : God _DNIA 20-01-2008 - 11:02 | 7843 raz(y) oglądano.
Wypadki : Gdy zdarzy się wypadek, musisz wypełnić stosy druków
Wypadki -przykłady

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy, czeka cię spora biurokratyczna robota. Każde zdarzenie wymaga bowiem szczegółowego ustalenia przyczyn i okoliczności jego pojawienia się, powołania niekiedy zespołu powypadkowego, a potem wypełnienia wielu druków


Zacząć trzeba od wyjaśnienia, jakie zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. Pamiętać przy tym trzeba, że na równi z nim są traktowane także inne sytuacje. Dopiero po takim ustaleniu można wyjaśnić, kiedy i jaką sporządza się dokumentację.
Autor : God _DNIA 20-01-2008 - 10:51 | 14821 raz(y) oglądano.
Wypadki : "BHP"Nie każdy upadek jest wypadkiem przy pracy
Wypadki -przykłady

Zakład pracy bywa miejscem niebezpiecznym. Rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób uczestniczy w różnych zdarzeniach, które są traktowane jako wypadki przy pracy


Pracownik, którego zdrowie pogorszyło się na skutek wypadku przy pracy, jest traktowany w szczególny sposób i korzysta z wielu świadczeń. O tym, co jest, a co nie jest wypadkiem przy pracy, mówi ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).
Autor : God _DNIA 03-11-2007 - 09:37 | 5800 raz(y) oglądano.
Wypadki : Polkowice Co zabiło dwóch mężczyzn w studzience?
Wypadki -przykłady Są już wyniki sekcji zwłok dwóch mężczyzn, którzy zginęli w poniedziałek. Weszli do studzienki rewizyjnej i już nie wyszli. Biegli uznali, że jeden z nich z pewnością utonął.Przypomnijmy, że dwaj pracownicy firmy KGHM Cuprum zginęło podczas rutynowych pomiarów w studzience rewizyjnej zbiornika Żelazny Most. Lekarz stwierdził, że młodszy z mężczyzn, 26-letni Wojciech O., wpadł do wody i się utopił.

Autor : God _DNIA 03-11-2007 - 09:31 | 15270 raz(y) oglądano.
Wypadki : Kto winien śmierci w Indesicie?
Wypadki -przykłady

Dramatyczny przebieg miały zeznania świadków na rozprawie dotyczącej wypadku w łódzkiej fabryce AGD Indesit, kiedy to jedna z maszyn zmiażdżyła głowę 21-letniego pracownika. Żona ofiary wypadku, Joanna Jochan, nie mogła pohamować łez, kiedy odpowiadała na pytania sądu.
Autor : God _DNIA 16-03-2007 - 07:20 | 18925 raz(y) oglądano.
Wypadki : Renta za zarobki stracone po wypadku przy pracy
Wypadki -przykłady
Za zarobki stracone po wypadku należy się rentaPracownik po wypadku otrzyma rentę wyrównującą stracone zarobki, nawet jeśli nie podjął innego zajęcia, na które pozwala mu stan zdrowiaWysokość renty równa się wtedy różnicy między poprzednimi zarobkami a tymi, które mógłby teraz otrzymywać.


Marek W. uległ wypadkowi przy pracy w lipcu 1998 r., gdy z wysokości trzech metrów spadł na niego fragment betonowego stropu. Był na zwolnieniu lekarskim do kwietnia 1999 r. Wtedy firma rozwiązała z nim umowę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.
Autor : God _DNIA 13-03-2007 - 16:04 | 16312 raz(y) oglądano.
Wypadki : Bez wypadków w Arcelor Mittal
Wypadki -przykłady 6 marca 2007 r. to data szczególna dla wszystkich zakładów Arcelor Mittal na całym świecie. Wszyscy pracownicy grupy, w tym Mittal Steel Poland obchodzili   I Dzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.  Święto symbolizowało i rozpoczynało  nowe, bezprecedensowe przedsięwzięcie o ogólnoświatowym zasięgu, dla którego władze grupy postawiły jeden jasny cel – całkowitą eliminację wypadków. Ideą akcji jest stale uświadamianie pracownikom, że wypadkom i chorobom zawodowym można i należy zapobiegać.Autor : God _DNIA 28-11-2006 - 20:49 | 5848 raz(y) oglądano.
Wypadki : Przewiesić czujnik trochę dalej
Wypadki -przykładyAutor : God _DNIA 24-11-2006 - 08:55 | 13127 raz(y) oglądano.
Świadczenia : Świadczenia dla ofiar wypadków przy pracy
Wypadki -przykładyAutor : God _DNIA 24-11-2006 - 08:36 | 17335 raz(y) oglądano.
Wypadki : 23 górników z kopalni "Halemba" nie żyje
Wypadki -przykłady

Wszyscy 23 górnicy z kopalni "Halemba", którzy we wtorek znaleźli się w strefie wybuchu metanu, nie żyją. W czwartek nad ranem, po blisko 38 godzinach prowadzonej 1030 metrów pod ziemią akcji, ratownicy dotarli do ciała ostatniej ofiary.

Najmłodszy zmarły górnik miał 21 lat, najstarszy 59. Nie mieli szans przeżycia. W chwili wybuchu temperatura w wyrobisku mogła sięgać 1500 stopni, a siła podmuchu była olbrzymia. W Rudzie Śląskiej obowiązuje żałoba. Przed kopalnią nieprzerwanie płoną dziesiątki zniczy.
Autor : God _DNIA 23-11-2006 - 17:58 | 6463 raz(y) oglądano.
Wypadki : Inwestycje w kopalnie mogą uratować życie
Wypadki -przykłady
BEZPIECZEŃSTWO
Inwestycje w kopalnie mogą uratować życie

Choć eksperci od górnictwa twierdzą, że polskie kopalnie są stosunkowo bezpieczne, inspektorzy pracy alarmują: stary, niesprawny sprzęt i nieprzestrzeganie przepisów prowadzą do tragedii

kraj_a_5-1.F.jpg
Przyczyną wielu wypadków w kopalniach jest przestarzały sprzęt
EDYTOR.NET/ADAM BRUNO

W tym roku w 20 wypadkach w polskich kopalniach - nie licząc wtorkowej katastrofy w Halembie - zginęło 23 górników. Większość tragedii nie była spowodowana nagłymi i nieprzewidzianymi tąpnięciami czy wybuchami. Górnicy ginęli, bo sprzęt, którym się posługiwali, był wadliwy, albo nie przestrzegano przepisów bezpieczeństwa. Takie właśnie przyczyny były powodem aż 16 śmiertelnych wypadków. Przykłady: 15 maja w kopalni Bielszowice pracującego górnika wciągnął łańcuch mechanizmu zsypującego urobek do transportu. 29 lipca górnika z kopalni Wesoła przygniotła ciężka maszyna, którą przesunęła niesprawna kolejka do transportu węgla.

Statystyki z poprzednich lat pokazują, że liczba wypadków w górnictwie maleje. W 1996 roku byłoich ponad 11 tys., w ubiegłym - niecałe 3 tys. Jednak w ostatnich latach rośnie liczba wypadków śmiertelnych i wszystko wskazuje, że ten rok będzie rekordowy pod tym względem.
Autor : God _DNIA 11-11-2006 - 22:57 | 6271 raz(y) oglądano.
Wypadki : Film - Zagrożenia od wózka widłowego
Wypadki -przykłady Zagrożenia  pochodzące od wózka widłowego FILM w języku niemieckimAutor : God _DNIA 09-11-2006 - 12:38 | 5769 raz(y) oglądano.
Wypadki : STOP WYPADKOM
Wypadki -przykłady Stop wypadkom Liczba wypadków na budowach rośnie w zastraszającym tempie. W samym województwie opolskim w tym roku jest ich o ponad 20 procent więcej niż w latach ubiegłych. Dziś w południe we wszystkich jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy w kraju ruszyła kampania “Stop wypadkom na budowie”.

(Cały artykuł: 'STOP WYPADKOM' |55 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God _DNIA 01-10-2006 - 19:31 | 5875 raz(y) oglądano.
Wypadki : Obejrzyj Animowany Filmik BHP
Wypadki -przykłady Obejrzyj filmik animowany BHPAutor : prawo _DNIA 29-08-2006 - 13:49 | 5419 raz(y) oglądano.
Wypadki : Wypadek w kopalni, górnik nie ¿yje
Wypadki -przykłady Jeden górnik nie żyje, a jeden został ciężko ranny w wyniku wypadku w kopalni "Olkusz - Pomorzany", należącej do Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" w Bukownie.Autor : bhpekspert _DNIA 03-07-2006 - 08:40 | 7441 raz(y) oglądano.
Wypadki : RUNĄŁ BUDOWANY WIADUKT NA ZAKOPIANCE
Wypadki -przykłady
3 lipca 2006 Prokuratura Okręgowa w Krakowie oficjalnie rozpoczęła śledztwo w sprawie zawalenia się wiaduktu budowanego na "zakopiance" w Stróży. W wypadku zginął 31-letni pracownik firmy budowlanej. Prace zostały wstrzymane. Oprócz prokuratury przyczyny katastrofy bada nadzór budowlany.Autor : bhpekspert _DNIA 05-06-2006 - 14:28 | 6107 raz(y) oglądano.
Wypadki : Wypadek śmiertelny na przejeżdzie kolejowym
Wypadki -przykłady 2 czerwca ok. godz. 13.oo doszło do kolejnego tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Probostwie Dolnym. Pod pociąg relacji Włocławek - Toruń wjechał samochód  Opel - Corsa kierowany przez przedstawiciela handlowego firmy "Gellwe". -kierowca zginął na miejscu. Ruch kołowy i kolejowy przywrócono po około 2,5 godz.

Autor : bhpekspert _DNIA 07-12-2005 - 11:29 | 6076 raz(y) oglądano.
Wypadki : Zarzuty prokuratorskie: lekceważenie BHP przyczyną śmierci
Wypadki -przykłady
Zarzuty prokuratorskie: lekceważenie BHP przyczyną śmierci.
Niedopełnienie obowiązków w zakresie BHP i przez to nieumyślne doprowadzenie do śmierci trzech pracowników Łęczyńskiej Energetyki zarzuciła prokuratura b. prezesowi tej firmy oraz b. kierownikowi jednego z działów.Autor : bhpekspert _DNIA 22-11-2005 - 07:21 | 6424 raz(y) oglądano.
Wypadki : Właściciel firmy transportowej oskarżony o niedopełnienie obowiązków
Wypadki -przykłady Od trzech miesięcy do 5 lat więzienia grozi właścicielowi firmy transportowej, oskarżonemu o niedopełnienie obowiązku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i narażenie na utratę życia dwóch pracowników. Jeden z nich zginął podczas pracy porażony prądem - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Kazimierz Rubaszewski.Autor : bhpekspert _DNIA 21-03-2005 - 03:52 | 8073 raz(y) oglądano.
Wypadki : Ustawa Wypadkowa WYPADKI
Wypadki -przykłady USTAWA z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.Autor : vademecum _DNIA 27-06-2004 - 11:07 | 7566 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypadek przy pracy i co dalej ?
Wypadki -przykłady Protokół powypadkowy jest dokumentem urzędowym, którego treść jest dowodem, że opisane w nim fakty miały miejsce.


Do podstawowych obowiązków pracodawców należy zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników. Jednak, pomimo przywiązywania należytej wagi do stworzenia właściwych, zgodnych z przepisami, warunków pracy może mieć miejsce nieszczęśliwe zdarzenie, jakim jest wypadek przy pracy. Istotne są zatem znajomość obowiązków w związku z takim zdarzeniem i czynności w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Niezbędne jest przedstawienie pracodawcom postępowania w razie wypadku przy pracy, uwzględniającego zmiany wprowadzone przepisami ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), Wyświetl    123   >

INDIE 2015


Nasza nowa strona


Kodeks pracy


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Czy Państwowa Inspekcja Pracy spełnia swoją rolę

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 330
Komentarzy: 1


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,293567895889 sekund.