VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 17 września 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 45 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Wypadki: Gdy zdarzy się wypadek, musisz wypełnić stosy druków Autor : God
Wypadki -przykłady

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy, czeka cię spora biurokratyczna robota. Każde zdarzenie wymaga bowiem szczegółowego ustalenia przyczyn i okoliczności jego pojawienia się, powołania niekiedy zespołu powypadkowego, a potem wypełnienia wielu druków


Zacząć trzeba od wyjaśnienia, jakie zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. Pamiętać przy tym trzeba, że na równi z nim są traktowane także inne sytuacje. Dopiero po takim ustaleniu można wyjaśnić, kiedy i jaką sporządza się dokumentację.


Kiedy wypadek przy pracy


 


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:


¦ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;


¦podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;


¦ w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.


W delegacji i na szkoleniu


 


Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia doświadczeń, traktuje się też wypadek, któremu pracownik uległ: ¦w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań, ¦podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, ¦przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2002 r. nr 199, poz. 1673) za wypadek przy pracy uważa się też nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu.


Jeżeli zatem wypadkowi ulegnie osoba, która nie jest pracownikiem, ale nastąpi to w czasie trwania okresu ubezpieczenia społecznego od wypadków przy pracy, zdarzenie to jest traktowane jako wypadek przypracy.


 


W drodze do firmy lub do domu


 


Do wypadku związanego z pracą może dojść także w drodze do firmy lub przy powrocie z niej do domu. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. Tak stanowi art. 57b ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353). Aby jednak taką okoliczność uznać za wypadek przypracy, ta droga musi być najkrótsza i nie może zostać przerwana.


 


Bada zespół...


 


Jeśli w firmie doszło już do wypadku w pracy, to ustaleniem jego przyczyn i okoliczności zajmuje się zespół powypadkowy. Jego skład zależy od rodzaju wypadku i przyjętego u pracodawcy systemu w zakresie bhp. Zespół zawsze powołuje pracodawca, a przy wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych składa się on z pracownika kierującego komórką służby bhp oraz zakładowego społecznego inspektora pracy. Przy pozostałych zdarzeniach do zespołu wchodzi pracownik służby bhp oraz oddziałowy (wydziałowy) społeczny inspektor pracy.


Tam, gdzie nie trzeba tworzyć służby bhp, zespół składa się z pracodawcy lub pracownika zatrudnionego przy innej pracy, któremu szef powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu. Z kolei w firmie, w której nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład tego zespołu zamiast społecznego inspektora pracy wchodzi przedstawiciel pracowników. Musi mieć on jednak aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp.


 


...lub pracodawca


 


Po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku, co nie może trwać dłużej niż 14 dni od zawiadomienia o nim, zespół sporządza protokół. Jego wzór określa rozporządzenieministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.


Z kolei ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy to samodzielne zadanie pracodawcy. Nie musi powoływać zespołu powypadkowego. Po wskazaniu okoliczności i przyczyn wypadku (nie może to trwać dłużej niż 14 dni od zawiadomienia o wypadku) szef sporządza kartę wypadku w drodze do/z pracy. Jej wzór określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 24 grudnia 2002 r. dotyczące szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (DzU nr 237, poz.2015).


Przyczyny i okoliczności wypadku w czasie trwania okresu ubezpieczenia społecznego od wypadków przypracy ustala się w karcie wypadku. Jej wzór określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przypracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (DzU nr 236, poz.1992).


 


Potrzebna dodatkowa dokumentacja


 


Wymienione na wstępie dwa rozporządzenia ustalają m.in. wzory dokumentacji powypadkowej, obowiązek jej sporządzenia wynika także z:


¦rozporządzenia RM z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przypracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU nr 115, poz. 744 ze zm.),


¦rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (DzU nr 227, poz. 2298),


¦rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (DzU nr 269, poz. 2672),


¦rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU nr 200, poz.1692 ze zm.).


Ważne dla czytelnika


 


Wypadek przy pracy, wypadek w drodze do lub z pracy oraz wypadek przy pracy powstały w okresie ubezpieczenia to trzy różne zdarzenia. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn ich wystąpienia należy sporządzić dokumentację powypadkową, stosując do tego trzy różne, ściśle określone przepisami, wzory druków.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,376266956329 sekund.