VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 21 stycznia 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 37 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Temat: NOWE PRZEPISY

Teksty opublikowane w tym temacie.

<   123456789   >

Autor : bhpekspert _DNIA 11-09-2003 - 06:06 | 3366 raz(y) oglądano.
artykułów : Projekty zmian w kodeksie pracy 5
NOWE PRZEPISY KONIEC Z ANEKSOWANIEM UMÓW NA CZAS OKREŚLONYAutor : bhpekspert _DNIA 11-09-2003 - 06:02 | 3095 raz(y) oglądano.
artykułów : Projekty zmian w kodeksie pracy 6
NOWE PRZEPISY WIĘKSZA OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄAutor : bhpekspert _DNIA 26-07-2003 - 06:37 | 3198 raz(y) oglądano.
artykułów : Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem p.poż
NOWE PRZEPISY Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137)


Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)


Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

Autor : bhpekspert _DNIA 26-07-2003 - 06:15 | 2695 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP na stanowiskach z atmosferą wybuchową
NOWE PRZEPISY Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
(Dz. U. Nr 107, poz. 1004)
Autor : prawo24 _DNIA 17-07-2003 - 05:18 | 5149 raz(y) oglądano.
artykułów : Praca w nocy – komentarz do Kodeksu pracy
NOWE PRZEPISY Zasadniczo praca wykonywana jest w ciągu dnia. Jednak na niektórych stanowiskach i u niektórych pracodawców istnieje konieczność zatrudniania pracowników w nocy. Takie osoby mają szczególne uprawnienia dotyczące wynagradzań.Autor : wypadki _DNIA 09-07-2003 - 02:02 | 3021 raz(y) oglądano.
artykułów : Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
NOWE PRZEPISY Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?Autor : zmiany _DNIA 08-07-2003 - 14:48 | 3140 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : WYPADKI W DRODZE DO LUB Z PRACY Podstawa prawna świadczeń
NOWE PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. osoby, które ulegną wypadkowi w drodze do lub z pracy, mają prawa do świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Autor : zawodowe _DNIA 08-07-2003 - 01:22 | 3018 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : ROZPORZĄDZENIE DO USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
NOWE PRZEPISY JEST ROZPORZĄDZENIE DO USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
Pracodawca powiadamia pisemnie


Autor : przepisyogolne _DNIA 07-07-2003 - 00:12 | 2559 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo pracy od 1 lipca 2003 roku
NOWE PRZEPISY Co się zmieniło w prawie pracy od 1 lipca 2003 roku?

Zmiany w zwolnieniach grupowych

Jeszcze do 1 lipca 2003 r. obowiązywały zasady, zgodnie z którymi wszystkim pracownikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracodawca musi wypłacać odprawy. Ich wysokość zależna jest od łącznego stażu pracy zwalnianego pracownika. Od 1 lipca 2003 r. weszła w życie zmiana wprowadzona 26 lipca 2002 r. Zmiany te są dość szeroko zakrojone.

Autor : inspekcjapracy _DNIA 06-07-2003 - 16:06 | 4284 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Przepisy BHP CIOP
NOWE PRZEPISY Przepisy BHP na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

(Cały artykuł: 'Przepisy BHP CIOP' |15 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : prawo _DNIA 05-07-2003 - 06:06 | 2903 raz(y) oglądano.
artykułów : Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
NOWE PRZEPISY Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem?

Kiedy zwalniany pracownik może żądać odszkodowania lub przywrócenia do pracy?

Autor : inspekcjapracy _DNIA 05-07-2003 - 05:46 | 4603 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zwolnienia grupowe
NOWE PRZEPISY Co to jest zwolnienie zbiorowe?

Zwolnienie zbiorowe ma miejsce wówczas gdy w zakładzie pracy zmniejszenie zatrudnienia następuje:


(Cały artykuł: 'Zwolnienia grupowe' |1729 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : zmiany _DNIA 02-07-2003 - 06:05 | 3055 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Wchodzą w życie od 1 lipca 2003
NOWE PRZEPISY Następujące przepisy wchodzą w życie od 1 lipca 2003.Autor : zmiany _DNIA 01-07-2003 - 21:30 | 4631 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Co się zmienia w prawie pracy od 1 lipca 2003 Wyjaśnienia eksperta
NOWE PRZEPISY Którą ustawę należy stosować


Firma, w której prowadzę sprawy personalne, podlega od 1 stycznia 2003 r. restrukturyzacji. Pociąga to za sobą znaczne ograniczenie zatrudnienia. Proszę podać, jakie przepisy mają lub będą miały zastosowanie do zwolnień dokonywanych w pierwszej połowie tego roku, w czwartym kwartale br. oraz w drugim kwartale przyszłego roku, kiedy to następowały lub będą miały miejsce rozstania z pracownikami?Autor : zmiany _DNIA 01-07-2003 - 21:14 | 5304 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Co się zmienia w prawie pracy od 1 lipca 2003 ?
NOWE PRZEPISY Zwolnienia grupowe na nowych zasadach


Od 1 lipca 2002 r. zmieniają się zasady dokonywania zwolnień grupowych. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 26 lipca br. o zmianie ustawy kodeks pracy i niektórych innych ustaw (patrz podstawa prawna), w tym ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (patrz podstawa prawna) zwanej powszechnie ustawą o zwolnieniach grupowych. Najważniejsze z nich to:
Autor : swiadczenia1 _DNIA 23-06-2003 - 07:08 | 3893 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Zwolnienia grupowe
NOWE PRZEPISY Zmieniają się zasady wyliczania odpraw. Ich wysokość będzie uzależniona od stażu pracy w firmie.

(Cały artykuł: 'Zwolnienia grupowe' |619 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : bhpekspert _DNIA 18-06-2003 - 07:18 | 3724 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe akty prawne.
NOWE PRZEPISY Nowe Akty Prawne

(Cały artykuł: 'Nowe akty prawne.' |339 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : przepisyogolne _DNIA 12-06-2003 - 06:47 | 44348 raz(y) oglądano.
Wypadki : Wypadki w drodze do pracy lub z pracy a świadczenia
NOWE PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. zmianie uległy przepisy dotyczące wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy. Nowe uregulowania mają przede wszystkim obniżyć koszty ponoszone przez pracodawców.

Autor : kodekspracy _DNIA 11-06-2003 - 00:55 | 3728 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : KODEKS PRACY PO ZMIANACH część 2
NOWE PRZEPISY PRZENIESIENIE PRACOWNIKA NIEZDOLNEGO DO WYKONYWANIA DOTYCHCZASOWEJ PRACY
Treść przepisu art. 231 k.p. dostosowano do obowiązujących zasad orzekania o niezdolności do pracy. Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy dotyczy obecnie pracowników, którzy stali się niezdolni do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie nabyli prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Regulacja obowiązuje od 20 listopada 2002 r.Autor : kodekspracy _DNIA 11-06-2003 - 00:23 | 3747 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : KODEKS PRACY PO ZMIANACH część 1
NOWE PRZEPISY Zmiany w prawie pracy mają przede wszystkim zliberalizować rynek pracy przez umożliwienie pracodawcom prowadzenia bardziej elastycznej polityki zatrudnieniowej. Założeniem ustawodawcy było, aby pracodawca mógł łatwiej zwalniać pracowników, a utworzenie nowych miejsc pracy było mniej kosztowne.Autor : przepisyogolne _DNIA 09-06-2003 - 06:02 | 3012 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : BHP przy obrabiarkach do metali.Nowe Rozporządzenie
NOWE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali

Dz.U. Nr 204, poz. 1723, z dnia 09.12.2002Autor : swiadczenia1 _DNIA 02-06-2003 - 05:34 | 3835 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
NOWE PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady przyznawania oraz wypłacania świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zarodową. Aktualnie zasiłek chorobowy z tego tytułu przysługuje już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Pracodawcy zostali więc zwolnieni z obowiązku wypłacania w takich sytuacjach wynagrodzenia gwarantowanego.

Osobie uprawnionej do renty wypadkowej przysługujące świadczenie należy obliczyć w dwóch wariantach – przy zastosowaniu ograniczenia podstawy wymiaru do 250 proc. i bez tego ograniczenia. Istotną zmianą jest także objęcie rent wypadkowych ogólnymi zasadami dotyczącymi zawieszania lub zmniejszania świadczeń rentowych.
Autor : bhpekspert _DNIA 19-05-2003 - 05:28 | 2949 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo budowlane po nowelizacji
NOWE PRZEPISY Usprawnienia w procedurach budowlanych

11 lipca bieżącego roku wchodzi w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw, której celem jest m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedur budowlanych. Rozszerza ona katalog prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a organy udzielające pozwolenia na budowę zobowiązuje do wydania decyzji w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. W przeciwnym razie organ odpowiedzialny za opóźnienia zapłaci karę 500 zł za każdy dzień zwłoki. Ograniczono też udział osób trzecich w procedurach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wstrzymanie budowy na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń inwestora.
Autor : bhpekspert _DNIA 12-05-2003 - 23:57 | 4388 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Odpady krok po kroku
NOWE PRZEPISY KROK PO KROKU: NASZE ŚMIECI Dostosowane już do unijnych polskie przepisy dotyczące odpadów są znacznie bardziej rygorystyczne. Sprawdziliśmy, jak działają w praktyce.

(Cały artykuł: 'Odpady krok po kroku' |1688 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : bhpekspert _DNIA 10-05-2003 - 07:33 | 2788 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Akty prawne nowelizacja
NOWE PRZEPISY USTAWA z dnia 23 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. Nr 59, poz. 516, z dnia 08.04.2003
wchodzi w życie 9.05.2003

Dz.U. Nr 59, poz.516


Dz.U. Nr 147, poz.1230 z 2002

Autor : bhpekspert _DNIA 01-05-2003 - 07:25 | 2708 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe akty prawne obowiazują od 1.05.2003
NOWE PRZEPISY Nowe Akty Prawne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Dz.U. Nr 65, poz. 596, z dnia 16.04.2003

Tutaj otwórz
Ustawa z 1997


Autor : inspekcjapracy _DNIA 29-04-2003 - 15:50 | 2349 raz(y) oglądano.
artykułów : REJESTR DŁUŻNIKÓW Już obowiązuje art. nr 606
NOWE PRZEPISY Do rejestru dłużników konsument może trafić za dług w wysokości 200 zł, przedsiębiorca – za niespłacone 500 zł. Prawo zgłoszenia dłużników mają tylko niektórzy przedsiębiorcy, nie przysługuje ono osobom prywatnym.Autor : nokaut _DNIA 27-04-2003 - 09:58 | 2448 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP przy owocach i warzywach obowiązuje od 28.04.2003
NOWE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 10 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa

(Dz. U. Nr 34, poz. 289)
Autor : poradnik _DNIA 25-04-2003 - 21:29 | 4430 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Nielegalne Legalne Przepisy
NOWE PRZEPISY Zanim dojdzie do wygaśnięcia rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. nr 132, poz. 1115), a dojść powinno, różne organy władzy publicznej będą musiały wykonywać tak naprawdę nikomu niepotrzebną i zabierającą zbędnie czas pracę, ale to już trzeba wkalkulować w ryzyko wydawania nieprzemyślanych do końca przepisów.Autor : poradnik _DNIA 24-04-2003 - 06:37 | 2681 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe BHP w hutach żelaza
NOWE PRZEPISY Szef resortu gospodarki i pracy uszczegółowił część przepisów określających warunki bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w zakładach metalurgicznych, przerabiających stopy żelaza oraz przerabiających stopy żelaza na półwyroby i wyroby hutnicze.<   123456789   >

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,660276889801 sekund.