VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 21 lipca 2018
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 18 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Temat: NOWE PRZEPISY

Teksty opublikowane w tym temacie.

<   123456789   >

Autor : inspekcjapracy _DNIA 23-04-2003 - 09:54 | 4110 raz(y) oglądano.
artykułów : Kolejna umowa na czas określony
NOWE PRZEPISY Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła znaczne ułatwienia dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w ramach kolejnej umowy o pracę.Autor : poradnik _DNIA 20-04-2003 - 10:53 | 2676 raz(y) oglądano.
artykułów : Ryzyko Zawodowe w pięciu krokach
NOWE PRZEPISY Model do opracowania ryzyka zawodowego opracowany na stronach PIPAutor : abecadlo _DNIA 18-04-2003 - 14:07 | 3105 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2003 r.
NOWE PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. obowiązek tworzenia funduszu spoczywa na pracodawcach:Autor : poradnik _DNIA 16-04-2003 - 07:04 | 2548 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Hutnictwo. Ochrona Środowiska -Nowe akty prawne
NOWE PRZEPISY USTAWA
z dnia 12 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
(Dz. U. Nr 56, poz. 495)


Autor : poradnik _DNIA 14-04-2003 - 12:08 | 3021 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Roboty budowlane BHP Rozporządzenie obowiązuje od 20.09.2003
NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 402) reguluje:Autor : inspekcjapracy _DNIA 08-04-2003 - 15:04 | 4260 raz(y) oglądano.
HACCP : Od maja 2004 Firmy zajmujące się żywnością obowiązuje HACCP
NOWE PRZEPISY Żywność. Wyższe standardy dla małych i średnich firm.Autor : kodekspracy _DNIA 06-04-2003 - 00:08 | 2525 raz(y) oglądano.
artykułów : UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z MACIERZYŃSTWEM art. nr 574
NOWE PRZEPISY Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego. Pracownicy przysługują również inne uprawnienia związane z macierzyństwem.Autor : poradnik _DNIA 05-04-2003 - 03:59 | 4584 raz(y) oglądano.
artykułów : Równoważne normy czasu pracy nr.568
NOWE PRZEPISY System równoważnych norm czasu pracy określa art. 1294 k.p., zgodnie z którym, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, np. system ten stosuje się w handlu i gastronomii. Jednak w tym rozkładzie czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Autor : kodeks _DNIA 04-04-2003 - 00:38 | 3082 raz(y) oglądano.
artykułów : Nieobecności w pracy 567
NOWE PRZEPISY Zgodnie z art. 1299 k.p., wymiar czasu pracy określony w art. 129 k.p. (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy) ulega obniżeniu w danym okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Zasady udzielania zwolnień od pracy i usprawiedliwiania nieobecności określają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281).


Usprawiedliwianie nieobecności
i powiadamianie o niej pracodawcy

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynieAutor : poradnik _DNIA 03-04-2003 - 00:11 | 2514 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak ustalić dni wolne po nowelizacji kodeksu pracy 566
NOWE PRZEPISY Ustawą z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. nr 28, poz. 301) wprowadzono do kodeksu pracy, poczynając od 1 maja 2001 r., pojęcie pięciodniowego tygodnia pracy. Zastąpiło ono wcześniej występujące pojęcie dodatkowych dni wolnych od pracy. Zatem od 1 maja 2001 r. każdy pracownik, bez względu na to, w jakim systemie czasu wykonuje pracę, jest uprawniony do określonej liczby dni wolnych od pracy, która obejmuje co najmniej liczbę niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy przysługujących mu z tytułu obowiązywania pięciodniowego tygodnia pracy.Autor : Anita _DNIA 02-04-2003 - 00:27 | 2825 raz(y) oglądano.
artykułów : Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy
NOWE PRZEPISY Przepisy prawa pracy przewidują wiele sytuacji, w których pracownik nie wykonuje w ścisłym tego słowa znaczeniu pracy, ale okres ten zaliczany jest do czasu pracy, np. przerwy na karmienie dziecka piersią. W myśl art. 187 k.p. pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługują dwie przerwy po 30 minut, jeżeli karmi jedno dziecko. Natomiast pracownica karmiąca jednocześnie więcej niż jedno dziecko – ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.Autor : abecadlo _DNIA 01-04-2003 - 12:40 | 3231 raz(y) oglądano.
artykułów : Czas pracy po zmianach w kodeksie pracy
NOWE PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują zmiany w przepisach działu szóstego kodeksu pracy, regulujących wymiar i rozkład czasu pracy oraz zasady jego rozliczania i wynagradzania przez pracodawców. Ta sfera relacji między pracodawcami i pracownikami budziła zawsze wiele wątpliwości i była podstawą licznych sporów, często rozstrzyganych dopiero przez sądy pracy. Nowelizacja kodeksu pracy dokonana w lipcu ubiegłego roku ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 135, poz. 1146, nie uprościła przepisów i nie wyjaśniła tych wątpliwości. Ten stan skłania do podejmowania różnych prób interpretowania kodeksowych przepisów o czasie pracy oraz proponowania pracodawcom metod postępowania w konkretnych sytuacjach, występujących w ich zakładach pracy.
Autor : abecadlo _DNIA 31-03-2003 - 14:36 | 3035 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Zintegrowane Pozwolenia IPPC
NOWE PRZEPISY IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie (kontrola) ZanieczyszczeńAutor : inspekcjapracy _DNIA 31-03-2003 - 05:48 | 2655 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Ochrona Środowiska Zintegrowane Systemy
NOWE PRZEPISY ZINTEGROWANY PROBLEM Do uzyskania pozwoleń zintegrowanych jest w Polsce zobowiązanych około 2,5 tys. przedsiębiorstw. Zdecydowana większość nie zrobiła w tej sprawie nic, choć po 1 stycznia 2004 r. bez takiego pozwolenia nie będą mogły kontynuować działalności. Na przygotowanie wniosku i jego rozpatrzenie trzeba od kilku do kilkunastu miesięcy. Czy zatem czeka nas likwidacja setek firm często o kluczowym znaczeniu dla gospodarki - elektrowni, zakładów chemicznych, papierniczych, cementowni, składowisk odpadów?Autor : inspekcjapracy _DNIA 25-03-2003 - 06:33 | 9411 raz(y) oglądano.
artykułów : Dowody Osobiste Do Wymiany 26.03.2003
NOWE PRZEPISY Jak wypełnić wniosek? - Czy wymiana jest obowiązkowa?

Autor : inspekcjapracy _DNIA 24-03-2003 - 06:13 | 3441 raz(y) oglądano.
artykułów : Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2003 r. 24.03.2003
NOWE PRZEPISY Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu pracy – obowiązek tworzenia funduszu mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników.
Autor : inspekcjapracy _DNIA 23-03-2003 - 22:46 | 2246 raz(y) oglądano.
artykułów : Azbest, związki, pip, bezrobotny, roszczenia, wypadki, protokół, monitory, umowa
NOWE PRZEPISY Przepisy na temat: Azbest, związki, pip, bezrobotny, roszczenia, wypadki, protokół, monitory, umowa, uszczerbek, regulamin, odszkodowanie, odprawa, świadectwo, urlop, klasyfikacja, kody, kierowca, medycyna, choroby, fundusz, świadczenia, ogólne, pis, pomiary.Autor : inspekcjapracy _DNIA 22-03-2003 - 10:58 | 2156 raz(y) oglądano.
artykułów : Wyższe składki za wypadki przy pracy ! 22.03.2003
NOWE PRZEPISY Poczynając od tego roku, jeżeli pracodawca naruszy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, może zostać ukarany dwukrotnym podwyższeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe.Autor : bhpekspert _DNIA 21-03-2003 - 06:32 | 3494 raz(y) oglądano.
artykułów : Urlopy pracownicze 21.03.2003
NOWE PRZEPISY W opracowaniu przedstawione są aktualne zasady ustalania uprawnień do urlopów pracowniczych (wypoczynkowych i okolicznościowych), z uwzględnieniem zmian obowiązujących od maja 2002 roku oraz obliczania wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i ekwiwalentów pieniężnych przysługujących za urlopy niewykorzystane. Informujemy również o możliwościach partycypowania pracodawców w finansowaniu kosztów wypoczynku pracowników oraz ich rodzin.Autor : inspekcjapracy _DNIA 19-03-2003 - 06:12 | 2209 raz(y) oglądano.
artykułów : Akty Prawne Obowiązujące od 19.03.2003
NOWE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności
(Dz.U. Nr 37,Poz. 326, z dnia 2003-03-04)Wyświetl

Autor : inspekcjapracy _DNIA 18-03-2003 - 06:35 | 3926 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypowiedzenie zmieniające 18.03.2003
NOWE PRZEPISY Pracodawca proponuje pracownik decyduje
Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego jest uprawnieniem pracodawcy, którego nie można traktować jako sankcji za naruszenie obowiązków pracowniczych.Autor : inspekcjapracy _DNIA 16-03-2003 - 00:08 | 2387 raz(y) oglądano.
artykułów : Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy?
NOWE PRZEPISY Celem planowanej nowelizacji Kodeksu pracy jest dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa europejskiego oraz do Konstytucji RP.Autor : bhpekspert _DNIA 14-03-2003 - 06:57 | 2268 raz(y) oglądano.
artykułów : Wchodzą w życie - Następujące Akty prawne
NOWE PRZEPISY 1 marca ulega zmianie
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej (Dz. U. Nr 237, poz. 2003)
WyświetlAutor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 22:49 | 2707 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumentowanie ustania zatrudnienia
NOWE PRZEPISY Ustanie zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy należy również należycie udokumentować, dołączając do teczki pracownika odpowiednie dokumenty. Warto jednak przyjrzeć się bliżej dopuszczalnym sposobom rozwiązywania umów o pracę po to, by nie popełnić żadnego błędu i nie narazić się przez to na żadne negatywne konsekwencje.
Autor : bhpekspert _DNIA 11-03-2003 - 23:22 | 3274 raz(y) oglądano.
artykułów : Od 4 marca 2003 - Nowe obowiązki restauratorów i właścicieli barów
NOWE PRZEPISY Od 4 marca 2003 właściciele barów, restauracji i małych lokali gastronomicznych są zobowiązani do codziennego pobierania próbek potraw podawanych w swoich zakładach. Muszą je przechowywać przez 48 godzin w odpowiednich warunkach. Z nowych przepisów mogą być zadowoleni konsumenci, natomiast dla przedsiębiorców będzie to duża uciążliwość.Autor : inspekcjapracy _DNIA 08-03-2003 - 10:28 | 2307 raz(y) oglądano.
artykułów : Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ( Zbiór innych przepisów )
NOWE PRZEPISY Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) ma być dopełnieniem do wprowadzonego ponad trzy lata temu systemu ubezpieczeń społecznych.Autor : Anita _DNIA 08-03-2003 - 07:57 | 9345 raz(y) oglądano.
artykułów : Świadectwo pracy według nowych przepisów
NOWE PRZEPISY Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązują już od początku 2003 r.Autor : inspekcjapracy _DNIA 07-03-2003 - 14:28 | 2120 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowa USTAWA o świadczeniu usług drogą elektroniczną - obowiązuje od 10.03.2003
NOWE PRZEPISY USTAWA

z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
Obowiązuje od 10.03.2003 Prosimy o ewentualne komentarze.

Autor : inspekcjapracy _DNIA 07-03-2003 - 04:20 | 2236 raz(y) oglądano.
artykułów : U kogo reklamować zepsuty towar ? Poznaj swoje prawa
NOWE PRZEPISY U kogo reklamować zepsuty towar
Najpierw wymiana lub naprawa
Potem zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny


Autor : inspekcjapracy _DNIA 28-02-2003 - 06:40 | 2015 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowe Przepisy w lutym 2003
NOWE PRZEPISY Link do Rzeczpospolita Nowe Przepisy w lutym 2003<   123456789   >

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,762987136841 sekund.