VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 marca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 31 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Pracodawca-Pracownik: Ochrona Przyszłej matki Autor : God
NOWE PRZEPISY
Pracodawca musi respektować prawa pracownicy w ciąży. Jeśli jest ona zatrudniona bezterminowo, to nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Ale ten zakaz nie zawsze działa

- Mam umowę na czas nieokreślony i jestem w trzecim miesiącu ciąży. Pracuję w oddziale firmy. Od pewnego czasu nie przynosi on oczekiwanych zysków i prawdopodobnie zostanie zamknięty. Jakie mam prawa i w jaki sposób pracodawca może rozwiązać ze mną stosunek pracy?


Dla pracownicy ciąża to szczególny czas. Może ją nawet wybronić przed zwolnieniem z firmy, ale nie w każdej sytuacji.


Co do zasady art. 177 k.p. zabrania pracodawcy wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Tą szczególną ochroną pracownica objęta jest od pierwszego dnia ciąży (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim - patrz ramka).


Kiedy firma może zwolnić ciężarną

Jednak zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy z pracownicą w ciąży i okresie urlopu macierzyńskiego nie działa, gdy:  • - zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy (na mocy art. 52 k.p.) i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa zgodziła się na rozwiązanie umowy,

  • - pracodawca ogłasza upadłość lub likwidację (art. 177 § 4 k.p.),

  • - pracownica jest zatrudniona na okres próbny krótszy niż miesiąc.


Ta ostatnia sytuacja zupełnie nie dotyczy czytelniczki. Rozważmy zatem dwa pierwsze przypadki.


Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy na podstawie art. 52 k.p. to szczególny, najbardziej drastyczny przypadek rozstania z pracodawcą. Tzw. dyscyplinarka zachodzi wtedy, gdy pracownik:  • - ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze,

  • - popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, a przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

  • - w zawiniony sposób utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.


Prawdopodobnie i ten sposób rozstania nie grozi czytelniczce. Pozornie mogłoby się wydawać, że w jej wypadku może więc zachodzić trzecia sytuacja. Jest to jednak o tyle trudne, że zagrożony jest jedynie oddział, a nie cała firma. Zgodnie natomiast z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok z 10 września 1998 r., IPKN310/98, uchwała z 21 września 1990 r., IIIPZP4/90) jako likwidację pracodawcy należy rozumieć całkowite faktyczne unieruchomienie prowadzonej przez niego jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracowników (art. 3 k.p.), to jest jednej ze stron stosunku pracy. Musi to więc obejmować całą firmę, a nie tylko jej część, np. jeden oddział.


Gdyby jednak doszło do upadłości lub likwidacji firmy w całości, to pracodawca musi uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Jeśli w tym okresie nie jest on wstanie zapewnić ciężarnej innego zatrudnienia, przysługują jej wszystkie świadczenia określone w kodeksie pracy, a okres ich pobierania wlicza się do czasu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.


Zwolnienia grupowe nie obejmą przyszłej matki

W razie zamknięcia oddziału firmy czytelniczki w grę mogą jednak wchodzić zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. To oznacza, że jeśli jest to wyłączny powód redukcji załogi, a firma zatrudnia co najmniej 20 osób, to musi stosować ustawę o tzw. zwolnieniach grupowych (ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - DzU nr90, poz.844 ze zm.). To natomiast wiąże się z koniecznością wypłacenia im odprawy pieniężnej. Jej wysokość zależy od okresu zatrudnienia u tego pracodawcy.


Nie wszystkich można jednak zwolnić na podstawie tej ustawy. Pocieszające dla czytelniczki jest to, że będąc w ciąży, nadal korzysta z ochrony przed redukcją. Ale można jej wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Dopuszcza to art. 5 §5 ustawy o zwolnieniach grupowych. Pracodawca może więc przedstawić jej nowe warunki zatrudnienia (np. zmienić godziny pracy czy obniżyć wynagrodzenie) w wypowiedzeniu zmieniającym (art. 42 k.p.). Jeśli jego decyzja spowodowałaby spadek pensji ciężarnej, to do końca jej okresu ochronnego, czyli w tym wypadku do czasu porodu, przysługuje jej dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z kodeksu pracy. Jej ochrona przed zmianami trwa oczywiście dłużej - do zakończenia urlopu macierzyńskiego, ale podczas niego to ZUS wypłaca zasiłek macierzyński ustalony według wcześniejszych poborów.


Wobec ciężarnej szef ma także inne obowiązki


W razie proponowanych zmian zasad pracy ciężarnej pracodawca musi szczególnie uważać. Nie tylko bowiem nie ruszy jej pensji, ale jest także ograniczony przy modyfikacji innych warunków zatrudnienia.


Musi pamiętać o kilku zakazach:


- Nie zlecaj prac uciążliwych lub szkodliwych

Na podobne wyrównanie do obniżonej pensji może liczyć pracownica, której pracodawca zmienia warunki pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, skraca czas pracy lub przenosi do innej pracy w związku z tym, że wcześniej zatrudniał ją w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. Przesądza o tym art. 179 §4 k.p.


Dlaczego? Bo kobiet w ciąży oraz karmiących piersią nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 k.p.). Ich wykaz zamieszcza rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet ( DzU nr 114, poz. 545 ze zm.).


Zapobiegliwy szef może w regulaminie pracy rozszerzyć listę groźnych zajęć dla ciężarnej. Mogą być to np. prace związane z nowymi technologiami, których wpływ na zdrowie kobiety i dziecka nie jest jeszcze znany. W warunkach szczególnie szkodliwych wymienionych w rozporządzeniu pracownica w ciąży nie może pracować nawet, jeśli się na to godzi. Przepis ten obowiązuje bezwzględnie i pracodawcy nie zwalnia z niego nawet to, że pracownica nie zgłosiła ciąży, choć jest ona już widoczna.


Niewykluczone też, że określonej pracy zabroni ciężarnej lekarz sprawujący nad nią opiekę. Zaświadczenie o takim przeciwwskazaniu wydaje jednak zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy ( DzU nr 69, poz. 332 ze zm.).


Nie zatrudniaj w nadgodzinach i nocą

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie da rady także bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w przerywanym systemie czasu pracy (art. 178 k.p.).


Zmień rozkład czasu pracy

Jeśli ciężarna jest zatrudniona w porze nocnej, to szef musi zmienić jej rozkład czasu pracy na dotychczasowym stanowisku w taki sposób, aby wtedy nie pracowała. Jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenosi ją do innej pracy. Gdy nie da rady zmienić jej rozkładu czasu pracy, zwalnia pracownicę z obowiązku świadczenia pracy, ale nadal wypłaca jej dotychczasowe wynagrodzenie.


Zwolnij na badania lekarskie

Ciężarną trzeba zwalniać z pracy, jeżeli ma ona zalecone przez lekarza badania związane z ciążą, których nie można przeprowadzić poza godzinami pracy. Za taką nieobecność w firmie nie wolno mu potrącić wynagrodzenia (art. 185 k.p.).


Ciążę potwierdza lekarz


Aby ciężarna mogła korzystać z praw gwarantowanych przez kodeks pracy, musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan ciąży (art. 185 § 1 k.p.). Nie ma żadnych szczególnych wymagań formalnych w tym zakresie. Zaświadczenie ma tylko pochodzić od lekarza (niekoniecznie ginekologa) i stwierdzać ciążę pracownicy.


Czasami umowa dłuższa


Z pewnego dobrodziejstwa ciąży może także skorzystać pracownica zatrudniona na podstawie umowy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Wówczas automatycznie przedłuża się ona do dnia porodu. W innych sytuacjach art. 177 § 3 k.p. nie chroni pracownicy przed wygaśnięciem umowy terminowej w czasie ciąży.


Pracownik ojciec też chroniony


Ustanowiony w art. 177 k.p. zakaz rozwiązywania lub wypowiadania umowy o pracę przez pracodawcę odnosi się także do ojca wychowującego dziecko - w okresie korzystania przez tego pracownika z urlopu macierzyńskiego.


Źródło -Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,352157115936 sekund.