VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 marca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 37 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Unijne dotacje dla firm na ochronę środowiska Autor : bhpekspert
Ochrona Środowiska
PRZYKŁAD Firma produkująca środki opatrunkowe i parafarmaceutyki,ma problemy z utrzymaniem norm w zakresie ochrony środowiska (główny problem to gospodarka odpadami). Zamierzam pozyskać fundusze strukturalne na niezbędne inwestycje w tym zakresie. Kiedy będzie można składać wnioski i jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?
Dodatkowe środki na inwestycje związane z ochroną środowiska przedsiębiorstwa mogą pozyskać w ramach działania 2.4 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska” Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO – WKP). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest tzw. instytucją wdrażającą działanie 2.4, działając na podstawie umowy z Ministrem Gospodarki i Pracy oraz Ministrem Środowiska, ogłosił niedawno rozpoczęcie pierwszej rundy aplikacyjnej. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie1, w formie papierowej oraz elektronicznej od 17 stycznia 2005 r. do 18 marca 2005 r. (godz. 15.00).
Obowiązujące formularze wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i dokumentami programowymi można pobrać ze stron internetowych www.nfosigw.gov.pl. Do czasu pełnego uruchomienia programu komputerowego „Generator Wniosków” wniosek należy składać w formie elektronicznej (w formacie Word) oraz w formie papierowej, będącej wydrukiem tego wniosku.
Przedsiębiorstwami, które mogą aplikować o pomoc finansową (z pewnymi wyjątkami zgodnie z Uzupełnieniem SPO – WKP), są małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MSP, bez względu na formę własności.
Działanie 2.4 SPO – WKP składa się z czterech poddziałań. W ramach działania będą wspierane projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 2.4.2), ochrony powietrza (poddziałanie 2.4.3), gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (poddziałanie 2.4.4), a także realizacja przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, a w szczególności dostosowywania się przedsiębiorstw do wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT), co wynika z konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego (poddziałanie 2.4.1)2.
Dofinansowaniu podlegają inwestycje polegające na zmianie technologii produkcji na bardziej przyjazną środowisku, jak też inwestycje w urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska (preferowane będą te pierwsze).
Wsparcie przedsiębiorstw na rzecz ochrony środowiska, podobnie jak przy innych programach, będzie miało charakter refundacji części poniesionych przez firmę wydatków kwalifikowanych ze środków unijnych oraz NFOŚiGW, a także pożyczek preferencyjnych ze środków NFOŚiGW. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść 65% wydatków kwalifikowanych (50% w przypadku dużych firm). Środki przeznaczone na dofinansowanie to 207,17 mln euro. Projekty w ramach działania 2.4 będą realizowane na terenie całego kraju.
Dotację na inwestycje prośrodowiskowe mogą otrzymać małe, średnie i duże firmy, bez względu na formę własności.
Celem poddziałania 2.4.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego” jest zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń do środowiska przez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów BAT (best available techniques – najlepsze dostępne techniki), a w szczególności wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych, mało- lub bezodpadowych technologii. W ramach tego poddziałania będą wspierane:
zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań na środowisko,
zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego i eliminacji wytwarzania odpadów,
zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT,
inwestycje w urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń do środowiska, których zastosowanie jest niezbędne do spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające.
W ramach poddziałania 2.4.2 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” wspierane będą następujące rodzaje projektów:
budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych,
zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami.
W związku z realizacją celów poddziałania 2.4.3 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” wspierane będą następujące rodzaje projektów:
modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych,
modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła,
konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku,
przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii.
W ramach poddziałania 2.4.4 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi” wspierane będą:
budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania odpadów,
budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególności recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w tym po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw,
budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania,
budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych,
budowa i modernizacja instalacji i urządzeń mających na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz urządzeń zapewniających właściwe ewidencjonowanie odpadów.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,360996961594 sekund.