VORTAL BHP
Nowy portal internetowy BHP


szkolenia: Szkolenie wstępne z zakresu bhp - instruktaż ogólny część 2
Autor: God Dodano: sobota, 17 października 2020 - 18:41
Służba bhp


3.4.17.Zasady przydziału odzieży roboczej, ochron indywidualnych i środków czystości

Zgodnie z art. 1041 k.p. zasady przydziału odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej i środków czystości (środków higieny osobistej) powinny być określone przez pracodawcę, w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, w regulaminie pracy.


Jeżeli nie ma związku zawodowego regulamin pracy ustala sam pracodawca.


Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny:


a)być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia;


b)uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy;


c)uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;


d)być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu niezbędnych regulacji.


Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku.


W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane.

Ilość i rodzaje odzieży roboczej oraz środków higieny osobistej powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała pracowników przy określonych pracach.


 
Strona << | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj sięBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,044805 Seconds