VORTAL BHP
Nowy portal internetowy BHP


szkolenia: Szkolenie wstępne z zakresu bhp - instruktaż ogólny część 2
Autor: God Dodano: sobota, 17 października 2020 - 18:41
Służba bhp


3.4.16.Instrukcje obsługi i instrukcje stanowiskowe bhp

Zgodnie z przepisami r.z.w.m. do każdej maszyny powinna być dołączona instrukcja zawierająca w szczególności informacje:


a)przewidywanym przez producenta zastosowaniu maszyny;


b)stanowisku lub stanowiskach roboczych, które może zajmować operator;


c)dotyczące bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania maszyny z podaniem jej masy i masy części maszyny, jeżeli mają one być transportowane osobno, montażu i jej demontażu, regulacji, konserwacji, obsługi i napraw;


d)w koniecznych przypadkach - informacje o niedopuszczalnych sposobach użytkowania maszyny, wskazówki szkoleniowe; e)podstawowe charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w maszynie.

Maszyny oddawane do eksploatacji w naszym kraju powinny być wyposażone w instrukcję w języku polskim.


Tłumaczenie instrukcji na język polski powinno być wykonane albo przez producenta albo przez jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę do obrotu.
Zgodnie z r.b.h.p. pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (tzw. instrukcje stanowiskowe) dotyczące:

stosowanych w zakładzie procesów technologicznych;

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami dla zdrowia pracowników; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;


udzielania pierwszej pomocy.


Powyższe instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać:


a)czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy;


b)zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;


c)czynności do wykonania po zakończeniu pracy;


d)zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.


Ponadto, w zależności od rodzaju zakładu pracodawca jest obowiązany do opracowania instrukcji przeciwpożarowej oraz instrukcji transportu wewnętrznego.
 
Strona << | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj sięBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,050005 Seconds