VORTAL BHP
Nowy portal internetowy BHP


szkolenia: Szkolenie wstępne z zakresu bhp - instruktaż ogólny część 2
Autor: God Dodano: sobota, 17 października 2020 - 18:41
Służba bhp


3.4.15.Ocena zgodności i minimalne wymagania bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – dalej r.z.w.m., maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz powinny być utrzymane w stanie sprawności technicznej przez cały okres ich użytkowania.


Potwierdzeniem wykonania ich zgodnie z wymaganiami jest pisemna deklaracja zgodności, którą jest obowiązany wystawić producent lub dostawca danej maszyny lub urządzenia oraz znak CE trwale umieszczony na maszynie lub urządzeniu.


Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn i urządzeń, w tym ich obsługa, powinny odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i w szczególności przy przy zachowaniu wymagań bhp oraz ergonomii.


Miejsce i sposób zainstalowania oraz użytkowania maszyn powinny uwzględniać minimalizację ryzyka zawodowego w szczególności poprzez:

1.zapewnienie dostatecznej przestrzeni pomiędzy ruchomymi częściami maszyn a ruchomymi lub stałymi elementami otoczenia;


2.zapewnienie, aby wszystkie używane lub produkowane materiały bądź energia były w bezpieczny sposób dostarczane i odprowadzane ze stanowiska pracy. Lampy elektryczne przeznaczone do oświetlania bezpośredniego stanowiska pracy powinny być zasilane prądem elektrycznym o napięciu 24 V, a natężenie tego oświetlenia powinno zapewniać widoczność pozwalającą na bezpieczne wykonywanie pracy.


Również środki transportu zakładowego z napędem mechanicznym mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy posiadający uprawnienia do ich obsługi.

 Ponadto należy pamiętać, że masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego, a masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku.


Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu.
 
Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj sięBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,050592 Seconds