VORTAL BHP
Nowy portal internetowy BHP


szkolenia: Szkolenie wstępne z zakresu bhp - instruktaż ogólny część 2
Autor: God Dodano: sobota, 17 października 2020 - 18:41
Służba bhp 3.4.20.Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku oraz punkty i apteczki pierwszej pomocy
 Każdy pracownik ma obowiązek prawny udzielenia pomocy ofierze wypadku.


Jeżeli poszkodowany ma zachowane własne oddychanie (wyczuwalny wydech), ale jest nieprzytomny, powinniśmy ułożyć go na boku, czyli w tzw. pozycji bezpiecznej (o ile nie ma obrażeń ciała wymagających natychmiastowego opatrzenia).


Pozycja boczna umożliwia naturalne udrożnienie górnych dróg oddechowych.


Najważniejsze w razie wypadku jest możliwie szybkie uzyskanie pomocy specjalistycznej, tak aby okres działań prowizorycznych (pierwszej pomocy) skrócić do niezbędnego minimum.


Dlatego po zapoznaniu się ze stanem poszkodowanego i udzieleniu mu niezbędnej pomocy, w zależności od sytuacji należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999), z telefonu komórkowego można dzwonić pod numer 112.

W razie porażenia prądem elektrycznym pierwszą i najważniejszą czynnością jest możliwie szybkie usunięcie porażonego spod działania prądu.


Jeżeli u porażonego doszło do zatrzymania oddechu, niezwłocznie należy poprowadzić oddychanie zastępcze (metodą "usta-usta" poprzez maseczkę, która powinna być w apteczce pierwszej pomocy), wykonywane przemiennie z masażem pośrednim serca (2 wdechy na 30 szybkich uciśnięć mostka osoby porażonej).

Wszystkie osoby, które zostały porażone prądem elektrycznym powinny być poddane obserwacji i diagnostyce lekarskiej.

W przypadku urazu głowy brzucha lub klatki piersiowej osobę poszkodowaną (jeżeli jest przytomna), należy ułożyć w pozycji półsiedzącej podpartej i wezwać pogotowie. Do czasu przyjazdu lekarza wskazany jest zimny okład na miejsce urazu, zmniejszający krwawienie wewnętrzne i łagodzący ból.


Przy złamaniach kończyn i urazach stawów również dochodzi do krwawień wewnętrznych.


Zaleca się wówczas unieruchomienie złamanej kończyny i zimny okład, a przy złamaniach otwartych, delikatne nakrycie rany opatrunkiem z gazy oraz wezwanie pomocy medycznej.


W przypadku napadu padaczkowego nie należy walczyć z drgawkami, lecz przede wszystkim trzeba chronić głowę chorego, np. przez podłożenie czegoś miękkiego lub podtrzymywanie rękoma i czekać na samoistne ustąpienie drgawek.


Wskazane jest okrycie chorego kocem, a następnie zapewnienie kontroli lekarskiej.


Objawem zaburzeń cukrzycowych może być utrata świadomości lub objawy podobne do stanu upojenia alkoholowego (charakterystyczny zapach acetonu z ust). Osobę tracącą przytomność należy ułożyć na boku w pozycji bezpiecznej i wezwać pomoc lekarską.

Objawy związane z podejrzeniem zawału serca to ból w klatce piersiowej, uczucie niepokoju i duszności.


Człowiek taki wymaga pilnej pomocy lekarskiej, jednocześnie nie powinien on podejmować jakiegokolwiek wysiłku. Wskazane jest podanie leków rozszerzających naczynia wieńcowe (np. aspiryny).


Przy głębszych skaleczeniach i zranieniach należy założyć opatrunek uciskowy z gazy i zabandażować, a następnie, zależnie od sytuacji, zapewnić pomoc medyczną.


Przy oparzeniu środkami chemicznymi należy przede wszystkim spłukać skażone miejsce dużą ilością wody aż do całkowitego wypłukania szkodliwej substancji.


Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.


W szczególności pracodawca powinien zapewnić:


1.punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia - wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;


2.apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. Liczba, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

Obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą i łatwo dostępne.

 
Strona << | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj sięBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0,020084 Seconds