BHP w Firmie [1]: Studia Podyplomowe BHP w Krakowie od 5 listopada 2022 do 5 maja2023 [2]

Autor : God Dodano: 12-02-2016 - 18:59
Nauka [3]

 


Podyplomowe Studia BHP w Krakowie od  5 listopada 2022 do 5 maja 2023


Przekażemy Wam praktyczną wiedzę w taki sposób, byście od razu, bezstresowo podjęli pracę w nowym zawodzie lub kontynuowali wzbogaceni o nasze doświadczenia - tak że nie zwlekaj , tylko wypełniaj kartę zgłoszenia! :)

Cel studiów: Zdobycie kwalifikacji  do zatrudnienia na etacie Starszego  Inspektora BHP, do prowadzenia własnej działalności szkoleniowej, do prowadzenia usług   bhp dla firm.
Uczestnicy naszych studiów otrzymują: 1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 2. Zaświadczenie ukończenia Kursu Pedagogicznego.

 3. Zaświadczenie o odbyciu kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 4. Zaświadczenie uprawniające do Wewnętrznego Audytu Systemu Zarządzania BHP.Warunki przyjęcia na studia:

1) Ukończone studia wyższe (inż., mgr, lic.).

Uczestnikami studiów mogą być studenci V roku.


 

Zakres tematyczny studiów: • Regulacje prawne ochrony pracy

 • System ochrony pracy w Polsce

 • Rola organów kontrolnych w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy

 • Wypadki - prowadzenie dokumentacji

 • Metody pracy służb BHP

 • Profilaktyka medyczna - pierwsza pomoc przedlekarska

 • Szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń i kursów - pedagogika i psychologia

 • Organizacja i metody szkoleń BHP

 • Wymagania dla obiektów i pomieszczeń pracy

 • System ochrony przeciwpożarowej

 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, występujące na stanowiskach pracy

 • Warsztaty na doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem

 • Prowadzenia audytu przed wprowadzeniem systemy zarządzania bezpieczeństwem

 • Normy obowiązujące w tym OHSAS w systemie zarządzania bezpieczeństwem

 • Sposoby przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego


Semestr I i II obejmie przedmioty: • Systemu ochrony pracy w Polsce i UE

 • Aktualizacje i zagadnienia prawa pracy

 • Psychologia człowieka i wykonywanie stosunku pracy

 • Szkolenie i kurs w zakresie pedagogiki

 • Wymagania BHP dla obiektów i instalacji

 • Ustalanie okoliczności w przyczyn wypadków przy pracy - analiza wypadków przy pracy

 • Pierwsza pomoc przedlekarska

 • Ochrona przeciwpożarowa

 • Metody pracy służy BHP i SIP

 • Wpływ czynników materialnych na środowisko pracy.

 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Podstawy systemu zarządzania BHP

 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w tym systemy zintegrowane

 • Wprowadzanie i certyfikaty systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy

 • Audyt zarządzania BHP

 • Normy w procesach pracy

 • Ocena ryzyka zawodowego


ORGANIZACJA  spotkania online SKYPE


[4]

Terminy spotkań   :ORGANIZACJA – spotkania na  SKYPIE lub TIMSIE


Terminy spotkań:5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27   listopada  2022


3, 4, 10, 11 ,17, 18,               grudnia 2022


7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29,   stycznia 2023


4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26,   lutego  2023


4, 5, 11, 12, 18, 19, 25,       marca 2023


15,  kwietnia 2023  egzamin

Razem 255 godzin


A jeśli  chcesz uczyć w szkole,Przedmiotu  :Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to kontynuujesz studia na trzecim semestrze


III semestr dla nauczycieli - wykłady rozszerzone o zagadnienia dydaktyki


 III semestr


21, 27, 28, maja  2023


3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, czerwca  2023


1, 2, 8, 9   lipca  2023Koszt uczestnictwa w I i II i III semestrze : 6.750 zł


2250 zł  za semestr 


Terminy zjazdów III semestr dla nauczycieli

- Koniec studiów dla nauczycieliUwaga Semestr I II i III - BHP (dla nauczycieli)  daje  razem 495 godziZajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele o godz. 9.00

Miejsce zajęć:  internet online SKYPE


Koszt uczestnictwa: 4.500 zł - Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach, o terminach i wysokości wpłacanych rat decydujesz osobiście - tak by do końca studiów wpłacić całość.
Wychodząc na przeciw potrzebom  nauczycieli chcącym wykładać przedmiot bhp w szkole np zawodówce- organizujemy Podyplomowe Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 2 semestralne - poszerzone o trzeci semestr  tak by całość studiów zamknęła się w ilości  w ilości 495 godzin.

Tak więc I i II semestr przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć uprawnienia dla wykonywania zawodu  Inspektora BHP i jest w cenie 4500 zł - a dodatkowy  semestr III w cenie 2950 zł  daje nauczycielowi możliwość prowadzenia lekcji z przedmiotu BHP obowiązującego np. w szkołach zawodowych.


II semestry 4500 zł


III 6750 złTerminy zjazdów III semestr dla nauczycieli -zajęcia w godzinach od 9.00 do 18.00

 

Razem 495 godzin


Podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [5]


Trzeci dodatkowy semestr daje uprawnienia nauczania przedmiotu do nauczania przedmiotu bhp w szkołach miedzy innymi zawodowych. Nie zastanawiaj się dłużej tylko wypełniaj kartę zgłoszenia i prześlij ją wraz ze skanem dyplomu na e-mail: bhpekspert@gmail.com Zobacz ile możesz zarabiać po ukończeniu studiów![6]


                       [7]

     


 
 
Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [8]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=35
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1222
  [3] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=65
  [4] http://bhpekspert.pl/javascript:void(0);/*1497189469274*/
  [5] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000131
  [6] http://bhpekspert.pl/https://plus.google.com/photos/109674209108686224517/albums/5346374438924116401/5347567762786243090?banner=pwa
  [7] http://hotel212.pl/
  [8] http://bhpekspert.pl/user.php