Służba BHP [1]: Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla Pracodawców [2]

Autor : God Dodano: 14-06-2014 - 15:01
Pracodawca i Pracown [3]
  Pracodawco ! ! - Po studiach ukończonych  podyplomowych   studiach możesz szkolić swoich pracowników  a także pracowników firm obcych.
Podyplomowe studia bhp od 15 maja 2021; online [4]


Po co Pracodawcy studia bhp ?


Notatka:

Zatrudniasz do 20 pracowników ? Zapomnij o  zatrudnianiu bhpowca, możesz sam szkolić swych pracowników wstępnie i okresowo a także pracowników firm obcych.  Nie korzystasz już z usług firmy szkoleniowej. W razie wypadku sam sporządzasz protokół. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jedno z tych podstawowych zadań pracodawcy, którego realizacja bywa skrupulatnie sprawdzana przez inspektorów pracy. Bez względu na branże - a więc takie same obowiązki ma pracodawca zatrudniający w sklepie 1 pracownika jak i zatrudniajacy na budowie 20 pracowników. Abyś mógł spać spokojnie i wykonywać obowiązki bhp tak by wszystko było w porządku przyjdź do nas na studia. [5]


 


Na poziomie zakładowym  stan bhp monitoruje, zazwyczaj wyznaczony do tego pracownik, wyspecjalizowana firma, bądź sam pracodawca. Za stan bhp odpowiadzialnym jest jednak , zawsze sam pracodawca, bez względu na to komu powierza wykonywanie zadań bhp. 


Zajmowanie się sprawami bhp wymaga jednak posiadania określonych kompetencji i odbycia szkoleń.


Po studiach z nami jesteś Pracodawcą od spraw bhp


Obowiązki wynikające z regulacji dotyczących bhp muszą być wykonywane w każdym zakładzie pracy. W większych firmach zajmuje się tym służba bhp lub pracownik, któremu powierzono te obowiązki obok jego podstawowego zajęcia. Pracodawca na ogół nie zajmuje się praktyczną stroną wdrażania przepisów bhp w konkretnym zakładzie, ale w małych firmach może on samodzielnie kierować sprawami bhp. Takie jednostkowe sprawowanie przez pracodawcę zadań bhp jest dopuszczalne, jeżeli zatrudnia on:
  • do 10 pracowników lub  

  • zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz  

  • posiada odpowiednie kwalifikacje (art. 23711 K.p.).


Jeżeli chodzi o wspomniane powyżej kategorie ryzyka, to zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Natomiast odnośnie odpowiednich kwalifikacji, to pracodawca musi ukończyć szkolenie, o którym mowa w § 13 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, chyba że posiada już kwalifikacje wymagane od służby bhp. Zgodnie z przywołanym przepisem rozporządzenia, pracodawca, który zamierza samodzielnie wykonywać zadania służby bhp, jest zobowiązany odbyć uprzednio szkolenie w formie kursu lub seminarium organizowane przez jednostki prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.


Pracodawca posiadający kwalifikacje służby bhp nie musi odbywać szkolenia dla pracodawców zajmujących się bhp.


Zastanawiasz się , hm.... a może by tak... Zadzwonić!!!


501-700-846


Zapraszamy na Podyplomowe studia bhp online przez internet

Podyplomowe studia bhp od 15 maja 2021; online [6]

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [7]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=5
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1214
  [3] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=79
  [4] http://bhp.org.pl/article1319-html/
  [5] http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/obowiazki-i-uprawnienia-pracodawcy-w-zakresie-bhp
  [6] http://bhp.org.pl/article1319-html/
  [7] http://bhpekspert.pl/user.php