Służba BHP [1]: Służba bhp na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych [2]

Autor : God Dodano: 20-05-2014 - 06:03
sluzbabhp [3]
Służba bhp na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. Obowiązki i uprawnienia służby bhp, w skład której wchodzą inspektorzy bhp, starsi inspektorzy ds. bhp, specjaliści ds. bhp, starsi specjaliści ds. bhp oraz główni specjaliści ds. bhp określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. W § 2 ust. 1 r.s.b.h.p. wskazano, że do zakresu działania służby bhp należy m.in.:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę) 2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, [4]

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [5]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=5
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1211
  [3] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=45
  [4] http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sluzba-bhp-na-biezaco-informuje-pracodawce-o-stwierdzonych-zagrozeniach-zawodowych
  [5] http://bhpekspert.pl/user.php