Pracodawca-Pracownik [1]: Jak udowodnić, że w firmie jest za gorąco ? [2]

Autor : zmiany Dodano: 05-01-2008 - 07:05
Pracodawca i Pracown [3]

Dla pracowników za gorąco, dla pracodawców w sam raz. Latem zarówno zatrudnieni, jak i ich chlebodawcy mają kłopoty z udowodnieniem, że temperatura pomieszczeń w pracy jest odpowiednia

Maksymalnej dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniach pracy nie da się bowiem zmierzyć zwykłym termometrem. Przepisy nie podają jej w stopniach Celsjusza. Nie znaczy to jednak, że pracownik może pracować przez 8 godzin w zbyt nagrzanym pomieszczeniu. Przepisy mówiące o tzw. mikroklimacie gorącym posługują się wskaźnikiem WBGT (patrz ramka). Dopuszczalne wartości WBGT podaje załącznik nr 2 (część C) rozporządzenia o najwyższych dopuszczalnych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU z 2002 r. nr 217, poz. 1833).

Masz się zaaklimatyzować

 

Generalnie im cięższa praca, tym dopuszczalny wskaźnik WBGT określany w stopniach Celsjusza jest niższy. Jest też różny dla osób zaaklimatyzowanych i niezaaklimatyzowanych.

Jeżeli ktoś pracuje przez tydzień w wysokiej temperaturze, to zakłada się, że ósmego dnia już się zaaklimatyzował w środowisku gorącym.

Dopuszczalny WBGT dla osoby niezaaklimatyzowanej wykonującej lekką pracę wynosi 29 stopni, a przy bardzo ciężkiej pracy spada nawet do 18 st. C.

W nieco wyższej temperaturze (zazwyczaj o 1-2 stopnie) mogą natomiast pracować osoby "zaaklimatyzowane w środowisku gorącym", czyli pracujące w takich warunkach dłużej niż przez siedem dni.

 

CO MUSI PRACODAWCA

 

1) Powiadomić lekarza Pracodawca, którego pracownicy przebywają w środowisku gorącym lub są na to narażeni, powinien to zgłosić lekarzowi, wysyłając pracownika na badania okresowe. Z reguły jednak pracodawcy tego nie robią, gdy przegrzanie zależy od czynników atmosferycznych (np. w letnie upały, gdy pomieszczenie biurowe jest źle izolowane lub znajduje się od południowej strony budynku).

2) Zrobić pomiary W pomieszczeniach biurowych zazwyczaj nie przeprowadza się też pomiarów WBGT, choć nic nie stoi temu na przeszkodzie. Co więcej, pracodawca, który spodziewa się, że latem w pomieszczeniach pracy będzie bardzo gorąco, powinien zamówić pomiary WBGT albo po prostu zainstalować w pokojach sprawną klimatyzację.

3) Dać więcej przerw Czasem nie da się uniknąć pracy w gorącym pomieszczeniu. Jeżeli nie uda się obniżyć temperatury, to trzeba skracać czas pracy albo stosować przerwy.

4) Zapewnić miejsce do odpoczynku Jeżeli temperatura spowodowana procesami technologicznymi przekracza 30 st. C, pracodawca powinien zapewnić pracownikom, nie dalej niż w odległości 75 m, klimatyzowane pomieszczenie do wypoczynku i możliwość skorzystania z prysznica. Gdy w pomieszczeniu jest duże źródło ciepła (przekraczające 2500 kJ/godz./ mkw.), trzeba zastosować miejscową wentylację.

5) Dać bezpłatne napoje Jeżeli jest gorąco, pracodawca musi też zapewnić pracownikom bezpłatnie napoje. Mają być one dostępne przez całą zmianę roboczą. Jeżeli WBGT przekracza 25 st. C (co nie oznacza, że temperatura powietrza wynosi 25 st. C), to trzeba podawać zimne napoje wzbogacone solami mineralnymi i witaminami.

Tak wynika z art. 232 kodeksu pracy i z rozporządzenia o profilaktycznych posiłkach i napojach (DzU z 1996 r. nr 60, poz. 279). Przy pracach na otwartej przestrzeni napoje podaje się, gdy temperatura powietrza przekracza 25 st. C. Trzeba je także podawać, gdy na stanowiskach pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. C.

Natomiast wszyscy pracownicy muszą bezpłatnie mieć wodę zdatną do picia. Wynika to z rozporządzenia o ogólnych warunkach bhp (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Miejsce, w którym taka woda jest dostępna, nie powinno być dalej niż 75 m od stanowiska pracy.

 

CO MOŻE PRACOWNIK

 

Nawet gdy pracownik nie może pomierzyć samodzielnie wskaźnika WBGT, może przekonać pracodawcę, że temperatura jest za wysoka.

O tym że jest zbyt gorąco, może świadczyć przyspieszone tętno, pocenie się. Jeżeli tak jest, to znaczy, że wskaźnik WBGT jest przekroczony i pracownik odczuwa dyskomfort. Powinien wówczas zwrócić się do pracodawcy o zmianę warunków, bo to pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Zmiany warunków można też domagać w ramach konsultacji w zakresie bhp, zgodnie z art. 23711a kodeksu pracy. Pracodawca oraz pracownicy bądź ich przedstawiciele powinni ustalić, w jaki sposób zapobiec gorącu. Takie konsultacje są jednak często fikcją.

Jeżeli pracodawca nie reaguje na sygnały od załogi, można zgłosić nieprawidłowości do okręgowego inspektoratu pracy, a ten może przysłać kontrolę. Pytanie tylko, czy wtedy, kiedy taka kontrola się zjawi, będzie równie gorąco.

Jest też problem, kto sfinansuje takie badania.

Co to jest WBGT

 

WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) jest wskaźnikiem używanym do oceny obciążenia cieplnego (termicznego) ustroju człowieka w środowisku gorącym. Jest to jeden ze wskaźników używanych w certyfikacji ISO. Opisany jest w polskiej normie PN-N/85-08011.

WBGT określa się wprawdzie w stopniach Celsjusza, ale to, że wskaźnik ten nie może przekraczać np. 31 st. C, nie jest jednoznaczne z tym, że w pomieszczeniu nie może panować temperatura wyższa niż dokładnie 31 stopni Celsjusza.

Obciążenie cieplne organizmu wiąże się bowiem nie tylko z wysoką temperaturą (powietrza i promieniowania), ale i czasem, w jakim człowiek przebywa w takim miejscu, przepływem powietrza, jego wilgotnością, a także odzieżą, w którą pracownik jest ubrany. Wskaźnik WBGT dokładniej przybliża te zależności niż określenie temperatury powietrza za pomocą zwykłego termometru. Jednak jego stosowanie wymaga dokonania pomiarów przez wyspecjalizowane laboratorium, a co za tym idzie - jest znacznie kosztowniejsze.

Upał nie dla młodocianych

 

Nie można zatrudniać młodocianych w pomieszczeniu pracy, w którym temperatura przekracza 30 st. C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65 proc. W tym wypadku temperatura podana jest w stopniach Celsjusza i można ją zmierzyć zwykłym termometrem. Młodociany ponadto nie może m.in. obsługiwać suszarni, wykonywać wielu zajęć związanych z hutnictwem, obsługiwać różnych rodzajów pieców.

 

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [4]
Links
  [1] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=18
  [2] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1151
  [3] http://bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=79
  [4] http://bhpekspert.pl/user.php