VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 marca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 35 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: BAT Pozwolenia zintegrowane Autor : prawoochrony
Ochrona Środowiska Ochrona środowiska. Pozwolenia zintegrowane na korzystanie ze środowiska.

Zaledwie osiem polskich firm uzyskało dotychczas pozwolenia zintegrowane i może działać zgodnie z unijnymi wymogami w zakresie ochrony środowiska. Takie pozwolenie musi uzyskać jeszcze ponad 2 tys. firm. Wiele z nich ma na to jeszcze tylko kilka miesięcy. W przeciwnym razie grozi im zamknięcie działalności. O skali przedsięwzięcia świadczą wydatki na dostosowanie tych przedsiębiorstw do wymogów ekologicznych, które szacuje się na ok. 100 mld zł.


O pozwolenia zintegrowane będą musiały ubiegać się przedsiębiorstwa z różnych branż: hutnictwa i przemysłu metalurgicznego, przemysłu chemicznego, mineralnego, przedsiębiorstwa energetyczne, działające w zakresie gospodarki odpadami, ale także zajmujące się produkcją dla rolnictwa i hodowlą (m.in. hodowla drobiu, świń, ubojnie, garbarnie i mleczarnie). Wśród tych przedsiębiorstw jest 220 elektrociepłowni, 290 firm zajmujących się obróbką i wytwarzaniem metali, 180 zakładów przemysłu mineralnego, 200 firm chemicznych i blisko 500 przedsiębiorstw zaangażowanych w gospodarkę odpadami. Wiele z nich ma na to czas do 30 kwietnia 2004 r., większość powinna wykazać się posiadaniem tego dokumentu najpóźniej do 30 kwietnia 2007 r. Zgodnie z wymogami unijnej Dyrektywy 96/61/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń (IPCC) w tym czasie wszystkie instalacje objęte wymogami dyrektywy muszą bezwarunkowo spełniać określone wymagania. Chodzi m.in. o stosowanie BAT – czyli najlepszej dostępnej techniki w zakresie ochrony środowiska, zapobiegającej szkodliwemu oddziaływaniu przedsiębiorstw na przyrodę. Ci, którzy tego warunku nie spełnią, będą musieli zaprzestać działalności. Duże, podlegające jurysdykcji wojewody, firmy, będą mogły uzyskać zintegrowane pozwolenie mimo niespełnienia wymagań BAT w tym terminie.


Co to jest BAT?

BAT (Best Available Technique) – Najlepsza Dostępna Technika to nie tylko technologia, ale także organizacja i przygotowanie produkcji, projektowanie i modernizacja, sposoby zarządzania, nadzoru i monitoringu. BAT nie jest zestawem norm dla poszczególnych branż przemysłowych. Nie można jej określić raz na zawsze, ponieważ hamowałoby to poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych.Droga do pozwolenia zintegrowanego

To wielomiesięczny proces, wymagający nierzadko zatrudnienia firmy consultingowej. Urzędnicy na rozpatrzenie wniosku (który jest kilkusetstronicowym dokumentem) potrzebują co najmniej 3 miesięcy.

1. Przedsiębiorstwo musi dokonać analizy swojego wpływu na środowisko
2. Zastanowić się, jak te wpływy wyeliminować lub zminimalizować.
3. Przekonać organ wydający pozwolenie – władze wojewódzkie lub powiatowe – że wybrało najbardziej skuteczne metody ochrony środowiska. Na tym etapie odbywać się będą negocjacje pomiędzy firmą a organami samorządowymi na temat planów i harmonogramów modernizacji zakładu.

Trzy broszury informacyjne dla przedsiębiorstw i urzędów wydała
DANCEE (Współpraca duńska na rzecz środowiska) i Ministerstwo Środowiska.


Warunkiem otrzymania pozwolenia będzie wynegocjowanie programu dostosowawczego. Ostateczną datą zakończenia wszelkich prac modernizacyjnych w przedsiębiorstwach będzie prawdopodobnie 31 grudnia 2010 r. Taki termin wynegocjowała Polska z Unią Europejską w obszarze Środowisko.

Zdaniem Ministerstwa Środowiska, firmy niektórych branż mogą mieć problemy z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego. Małgorzata Typko z resortu środowiska uważa, że do opóźnień może dojść, jeśli firmy nie podejmą w porę przygotowań do uzyskania pozwolenia. Jej zdaniem, problemy z dostosowaniem się do wymogów BAT mogą mieć firmy, które zaniedbały modernizacji i inwestycji w nowoczesną technologię. Problemem jest także określenie najlepszej dostępnej techniki (BAT), która nigdzie nie została sprecyzowana, nie ma uniwersalnej listy technologii. – Określenie najlepszej dostępnej techniki jest kwestią indywidualną dla każdego zakładu i mogą to być rozwiązania inne dla każdej branży – mówi Małgorzata Typko z Ministerstwa Środowiska. Dodaje jednocześnie, że resort dalej jest na etapie wprowadzania zmian w prawie, które pomogą przedsiębiorstwom sprostać wymaganiom dyrektywy IPCC we właściwych terminach.

BAT w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Gospodarki. Przewiduje się, że w ramach tego programu wspierane będą projekty ograniczające zanieczyszczenia emitowane przez przemysł, w zakresie modernizacji procesów produkcyjnych i technologii, a także zmniejszające energochłonność i materiałochłonność procesów produkcyjnych. Będący jeszcze przedmiotem konsultacji projekt programu przewiduje, że w ciągu dwóch najbliższych lat – do 2006 r. na inwestycje z wykorzystaniem BAT potrzeba będzie ok. 70 mln euro. Z Unijnego Funduszu Rozwoju Regionalnego moglibyśmy pozyskać ponad 33 mln euro, natomiast przedsiębiorstwa objęte dyrektywą IPCC na wdrożenie BAT powinny zainwestować do 2006 r. prawie 20 mln euro. Przy udzielaniu wsparcia w ramach tego programu stosowane będą wytyczne dotyczące pomocy publicznej na ochronę środowiska oraz pomocy regionalnej. Dopuszczalne poziomy pomocy w obecnej wersji programu wynoszą 30 proc. dla przedsięwzięć związanych z ograniczeniem zanieczyszczeń przemysłowych i modernizacją procesów produkcyjnych i technologii.

Projekty zmniejszające energochłonność i materiałochłonność procesów produkcyjnych miałyby być dofinansowywane na poziomie 40 proc. Limit dla małych i średnich przedsiębiorstw ma być wyższy o ok. 10 proc.
Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz.U. nr 177, poz. 1736).

Rozporządzenie

Źródło:Gazeta Prawna Nr 18 (1127) wtorek 27 stycznia 2004 r.


BHP-EKSPERT opracowuje dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.


Oceniamy technologię pod kątem dotrzymania wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT), Proponujemy działania organizacyjno -inwestycyjne dostosowujące instacje do wymagań prawnych


OFERUJEMY:


Niezbędne pomiary wielkości zanieczyszczeń i hałasu.

Zakresem prac obejmujemy wszystkie aspekty środowiskowe także gospodarkę wodną i odpadami.

Prace rozpoczynamy wizją lokalną przedsiębiorstwa.

Inwentaryzujemy i oceniamy stan technicznego urządzeń oraz zbieramy dane środowiskowe

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego opracowujemy zgodnie zobowiązującymi przepisami i ustawami

"Prawo ochrony środowiska", "O odpadach" oraz "Prawo wodne" wraz z aktami wykonawczymi.

Bierzemy aktywny udział w postępowaniu prawnym o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Nasz udział to między innymi negocjacje i uzgodnienia z organami administracji państwowej Ministerstwem Środowiska, Wojewodą, Starostą.

ZAPRASZAMY

INFORMACJE DODATKOWE tel.501-700-846 lub

Kontakt:bhpekspert@pro.onet.plWytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowane znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod bezpośrednim adresem:Cena sporządzenia wniosku mieści się w granicach od 30.000 do 220.000 PLN. /słownie od trzydzieści do dwieście dwadzieścia tysięcy PLN./
Cena sporządzenia wniosku mieści się w granicach od 30.000 do 220.000 PLN. /słownie od trzydzieści do dwieście dwadzieścia tysięcy PLN./

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,323566913605 sekund.