VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 marca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 39 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Sejm po raz siódmy poprawił prawo ochrony środowiska Autor : odpady1
Ochrona Środowiska Do 1 lipca 2007 r. nie powstaną obszary ograniczonego użytkowania wokół istniejących dróg, nawet gdy nie udało się dotrzymać dopuszczalnego poziomu hałasu


ŻANETA SEMPRICH

Nie wszystkie przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska wyszły obronną ręką z konfrontacji z życiem. Te, które okazały się zbyt restrykcyjne, wczoraj Sejm złagodził.

Chcesz dowiedzieć się więcej Tutaj otwórz koniecznie

Część wniesionych zmian do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, to efekt doświadczeń wiążących się ze stosowaniem obecnych przepisów, inne wynikają z konieczności implementacji europejskich dyrektyw. Niektóre z nich wprowadzają do ustawy przepisy mniej restrykcyjne, łagodzące nakazy i zakazy.

Fabryki za oknem

Taki los spotkał np. przepis (art. 73) zabraniający budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi. Obecnie możliwa jest tylko ich rozbudowa, i to pod warunkiem że doprowadzi do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi czy wystąpienia poważnych awarii. Ten zakaz, choć niewątpliwie podyktowany troską o okoliczną ludność, ma wielu przeciwników. Istnieją bowiem zakłady, zwłaszcza branży chemicznej, położone w granicach administracyjnych miast, lecz nie stwarzające poważniejszego zagrożenia dla mieszkańców. Na ogół są wystarczająco oddalone od bloków mieszkalnych (zlokalizowano je na wydzielonych terenach przemysłowych). Ich likwidacja lub zahamowanie rozwoju wywołałoby nie tylko dotkliwe skutki gospodarcze, lecz także społeczne. W wyniku wczorajszej nowelizacji przepisy te pozostały wprawdzie niezmienione, wprowadzono jednak pewien wyjątek. Będzie bowiem można budować i rozbudowywać takie zakłady na obszarach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone na działalność produkcyjną, składowanie i magazynowanie, jeśli plany te nie zawierają ograniczeń dotyczących zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

To właśnie te plany, a zwłaszcza procedura ich tworzenia, mają gwarantować, że nie zostaną zlokalizowane w miastach zakłady stwarzające rzeczywiste zagrożenie dla ich mieszkańców.

Wokół drogi czy lotniska

Jeżeli wokół oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, tras komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych, wreszcie - instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych nie udaje się dotrzymać standardów jakości środowiska mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, tworzy się tzw. obszar ograniczonego użytkowania. W niektórych sytuacjach decyduje o tym wojewoda w rozporządzeniu, w innych - rada powiatu. Określają wówczas ograniczenia w korzystaniu z tego terenu lub wymagania techniczne dotyczące budynków. Te zasady pozostaną niezmienione.

Procedura ustanawiania takiego obszaru, tak jak podejmowanie wszystkich aktów prawa miejscowego, trwa dość długo. Dotychczas do jej zamknięcia wstrzymywano załatwianie wszelkich formalności związanych z realizacją inwestycji; w efekcie przystępowano do niej ze znacznym nieraz opóźnieniem.

Wczoraj zmodyfikowany został przepis, który nakazywał do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania zawieszać postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę lub udzielenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Zmiana pozwala wydać takie pozwolenie albo zgodę z zastrzeżeniem obowiązku utworzenia takiego obszaru. Dodano jeszcze jeden przepis, z którego wynika, że gdy w grę wchodzi droga krajowa, to obszar ów wyznacza się na podstawie analiz dokonanych już po jej wybudowaniu. W pozwoleniu na budowę nałożony wówczas zostanie obowiązek sporządzenia takiej analizy i przedstawienia jej w ciągu 18 miesięcy od oddania drogi do użytku.

Z kolei przepis przejściowy tej ustawy pozwala do 1 lipca 2007 r. nie tworzyć obszarów ograniczonego użytkowania wokół istniejących dróg, nawet gdy z przeglądu ekologicznego wynika, że pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych czy organizacyjnych nie mogą być dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem, do którego zarządzający drogą ma tytuł prawny. Do tego czasu bowiem muszą zostać opracowane programy ochrony przed hałasem. Obszar ograniczonego użytkowania zostanie wyznaczony dopiero na ich podstawie i wówczas, gdy stanie się oczywiste, że hałasu nie uda się wyeliminować.

Samochód, czyli produkt

Wczorajsza nowelizacja podjęta została także z myślą o implementacji kolejnych aktów europejskich., m.in. dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej z 13 grudnia 1999 r. w sprawie dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do marketingu nowych samochodów osobowych. Co ciekawe: dodane przepisy nie mówią tylko o samochodach, lecz używają pojęcia "produkt". Stanowią, że produkt - jaki, to określi minister w rozporządzeniu - musi zostać wyposażony w informację dotyczącą zużycia paliw lub materiałów eksploatacyjnych, wielkości emisji zanieczyszczeń związanej z jego użytkowaniem oraz bezpiecznego dla środowiska użytkowania, demontażu, powtórnego wykorzystania lub unieszkodliwienia. Sprzedawca ma zapewnić, aby informacje na ten temat były dostępne w miejscu sprzedaży produktów. Ten sam obowiązek nałożono na finansującego leasing.

Dlaczego w przepisie tym nie mówi się, tak jak w dyrektywie, wyłącznie o samochodach? Odpowiedź brzmi: aby nie narażać się na potrzebę kolejnej nowelizacji ustawy. W Brukseli trwają bowiem prace nad podobnymi dyrektywami, jednak odnoszącymi się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nowela implementuje więc dyrektywę w sposób otwarty, tzn. umożliwiający w przyszłości sprawne i szybkie włączenie do naszego prawa kolejnych przepisów nakładających obowiązek przedstawiania określonych informacji o cechach ekologicznych produktów. Brzmienie tej poprawki jest zatem zgodne z charakterem ustawy, która miała być i jest aktem ramowym.

Warto odnotować jeszcze jedną poprawkę w prawie ochrony środowiska, która poprawi finanse niektórych zakładów produkcyjnych. Modyfikuje ona sposób naliczania opłaty za składowanie pewnych rodzajów odpadów. Dotychczas, jeżeli nie zostały one wyselekcjonowane, nalicza się ją na podstawie stawek przewidzianych dla najbardziej kosztownych. Nowela sprawi, że zasady tej nie będzie się stosować do odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny. Inna innowacja tego typu upoważnia ministra środowiska do określenia w rozporządzeniu sytuacji, w których wprowadzanie przez zakłady pracy do środowiska gazów lub pyłów nie wymaga pozwolenia. Wszystkich poprawek jest 93, więc sporo.
Źródło:Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,624616861343 sekund.