VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 marca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 40 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Przewoziłeś fajerwerki - wyślij sprawozdanie wojewodzie Autor : God
Ochrona Środowiska
Przewoziłeś fajerwerki - wyślij sprawozdanie wojewodziePrzewoźnicy muszą do końca stycznia 2007 r. przesłać sprawozdanie dotyczące towarów niebezpiecznych za ubiegły rok. Muszą też przygotować się do zmian, które wprowadza znowelizowana umowa ADRNajnowsza nowelizacja umowy ADR weszła w życie od początku 2007 r., ma jednak sześciomiesięczny okres przejściowy. Dla przedsiębiorców oznacza, że zmiany będą musieli wprowadzić od 1 lipca 2007 r.Powinien wyjaśnić doradca

 


O jakie zmiany chodzi? To powinien wyjaśnić przedsiębiorcy doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Przypomnijmy, że już od kilku lat każda firma prowadząca przewozy towarów niebezpiecznych powinna mieć takiego doradcę. Wiemy jednak, że w praktyce wiele firm, zwłaszcza mniejszych lub okazjonalnie przewożących towary niebezpieczne, zatrudnia doradców z doskoku, czyli tylko wtedy, gdy są niezbędni (np. do sporządzenia rocznego sprawozdania).


Dlatego krótko sygnalizujemy tegoroczne zmiany, do których przedsiębiorcy powinni się już zacząć przygotowywać.


Co się zmienia

 


Tegoroczna nowelizacja ADR nie jest tak znacząca jak sprzed dwóch czy czterech lat, a niektóre regulacje są nawet korzystniejsze dla przedsiębiorców niż obowiązujące dotychczas przepisy.


W nowych przepisach są zmiany do wszystkich dziewięciu części umowy ADR. Najważniejsze nowości dotyczą:  • - ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele oraz wyłączenia niektórych przewozów spod przepisów ADR (w części 1),

  • - klasyfikacji niektórych przedmiotów wybuchowych (ogni sztucznych), materiałów ciekłych zapalnych, materiałów trujących oraz materiałów zakaźnych (w części 2) -nowe przepisy są ułatwieniem dla przedsiębiorców,

  • - zmian w wykazie towarów (w tym wprowadzenia kodów ograniczeń przewozu przez tunele) oraz podniesienia limitów wyłączeń dla towarów pakowanych w małych ilościach (w części 3) - ta zmiana jest również korzystna dla przedsiębiorców,

  • - instrukcji pakowania, kodowania cystern oraz zakazów pakowania razem różnych towarów (w części 4),

  • - oznakowania opakowań zbiorczych, oznakowania nadtlenków organicznych oraz przewozu pustych, nieoczyszczonych jednostek ładunkowych (w części 5),

  • - konstrukcji i badań aerozoli i naczyń ciśnieniowych (w części 6) - te zmiany dotyczą przede wszystkim producentów,

  • - warunków przewozu luzem materiałów zakaźnych (w części 7),

  • - dokumentów wymaganych podczas przewozu oraz kodów ograniczeń przewozu przez tunele (w części 8),

  • - uproszczenia badań technicznych homologowanych ciągników siodłowych (w części 9), np. nie będzie trzeba wykonywać pierwszego badania technicznego w zakresie ADR.


 


 


Jednolite znaki przed tunelami

 


Największa nowość tegorocznej nowelizacji to przepisy związane z przewozami towarów niebezpiecznych przez tunele. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Do końca 2009 r. tunele drogowe w Europie zostaną oznakowane w taki sam, prosty sposób pozwalający na określenie obowiązujących zakazów wjazdu. Wprawdzie przy przewozach krajowych znaczenie tych zmian nie będzie duże, bo nie mamy wielu tuneli, ale jest to ważna zmiana dla wszystkich zainteresowanych przewozami międzynarodowymi. Umożliwi im to precyzyjne planowanie tras przejazdu na podstawie danych klasyfikacyjnych ładunku oraz kategorii tuneli.


Do końca stycznia prześlij sprawozdanie wojewodzie


Przedsiębiorca musi raz w roku rozliczyć się z przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. Sprawozdanie sporządza doradca do spraw bezpieczeństwa.


Wszyscy, którzy wykonują drogowe przewozy towarów niebezpiecznych bądź związany z tym załadunek lub rozładunek, muszą prowadzić nadzór nad tymi czynnościami. W tym celu wyznaczają, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Zadania i kompetencje doradcy określa umowa ADR oraz ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.


Do obowiązków doradcy należy m.in. sporządzanie rocznego sprawozdania o przewozie towarów niebezpiecznych oraz czynnościach z tym związanych. Przedsiębiorca (niebędący równocześnie doradcą) nie może samodzielnie sporządzić takiego sprawozdania.


Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach. Podpisuje je imieniem i nazwiskiem oraz podaje numer swojego świadectwa doradcy.


Natomiast obowiązkiem przedsiębiorcy jest przesłanie jednego egzemplarza tego dokumentu wojewodzie. Musi to zrobić za poprzedni rok do 31 stycznia roku następnego. To znaczy, że sprawozdanie za 2006 r. musi wysłać do 31 stycznia 2007 r.


Drugi egzemplarz sprawozdania przedsiębiorca przechowuje w swojej siedzibie przez 5 lat.Wzór sprawozdania jest taki sam jak przed rokiem. Określa go rozporządzenie ministra infrastruktury oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 października 2005 r. ( DzU z 2005 r. nr 207, poz. 1733).


Uwaga: Firmy, które przewożą, załadowują bądź rozładowują towary niebezpieczne w takich ilościach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu, nie muszą mieć doradcy ani przesyłać sprawozdań.


Co to jest ADR


To umowa dotycząca międzynarodowego drogowego przewozu towarów niebezpiecznych; skrót ADR pochodzi od francuskiej nazwy tej umowy - L'Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. Co dwa lata jest nowelizowana. Polska ratyfikowała umowę ADR w 1975 r. Umowa ADR obowiązuje w kilkudziesięciu państwach, w tym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


Zdaniem eksperta


Nowelizacja umowy ADR weszła w życie 1 stycznia 2007 r., ale z sześciomiesięcznym okresem przejściowym. W praktyce oznacza to, że do 30 czerwca 2007 r. towary niebezpieczne mogą być przewożone na dotychczasowych zasadach, czyli zgodnie z umową ADR z 2005 r. Od października 2006 r. wszystkie zmiany są dostępne w języku polskim na naszej stronie internetowej (www.mt.gov.pl). Tak więc przedsiębiorcy mają wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do zmian. Dla wygody polskich przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych przewozem towarów niebezpiecznych nasze ministerstwo przygotowuje kolejny tekst jednolity umowy ADR, liczący ok. 1000 stron maszynopisu. W najbliższych tygodniach zostanie on przekazany do publikacji w Dzienniku Ustaw.


Ponadto przypominam, że każdy z podmiotów zajmujących się przewozami lub załadunkiem czy rozładunkiem towarów niebezpiecznych musi mieć dyplomowanego doradcę w tym zakresie. To on powinien z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadzić niezbędne działania, w tym szkolenia pracowników, mające na celu dostosowanie takiego podmiotu do zmienionych wymagań ADR.


Źródło-Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,402366876602 sekund.