VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 maja 2018
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 21 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Służba BHP: Czy zadania bhp można zlecić innej firmie Autor : God
Służba bhp
PRACODAWCA TWORZY W FIRMIE SŁUŻBĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

CZY ZADANIA  SŁUŻBY BHP MOŻNA ZLECIĆ WYSPECJALIZOWANEJ  FIRMIE ?

Duzi pracodawcy mogą korzystać z tzw. outsourcingu w zakresie bhp - twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy. Niektórzy uważają jednak, że zatrudniający powyżej 100 pracowników nie mogą powierzyć zadań służby bhp specjalistom spoza firmy

- Czy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników może zlecać zadania służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy? - pyta czytelnik DOBREJ FIRMY na łamach Rzeczpospolita


Choć odpowiedź na pytanie czytelnika wydaje się prosta, to odmienne opinie na ten temat mają Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy.


Co to za służba

Powoływanie służby bhp reguluje art. 237 11 k.p. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.).


Służba bezpieczeństwa i higieny pracy to wyodrębniona jednostka organizacyjna pełniąca funkcje doradcze i kontrolne. Takie zadania powinny być wykonywane w każdej firmie. To jednak, kto miałby je wykonywać i w jakiej formie, zależy od liczebności załogi w zakładzie.


Pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników tworzy odrębną służbę bhp. Natomiast ten, u którego stan załogi nie przekracza 100 osób, powierza wykonywanie obowiązków służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.


Z firmy czy spoza niej

Co do zasady pierwszeństwo w pełnieniu służby bhp powinni mieć zatrudnieni w firmie. Takie wytyczne wynikają z dyrektywy nr 89/391/ EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz z kodeksu pracy.


Jeżeli jednak pracodawca uzna, że wśród zatrudnionych brakuje osób kompetentnych do tego, aby pełnić zadania służby bhp, to może powierzyć je specjalistom spoza zakładu.


I tu pojawia się wątpliwość, która nie pozwala jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czytelnika. Z przepisów nie wynika bowiem, jaki pracodawca może zlecać zadania służby bhp osobom spoza firmy. Dopuszczający to art. 237 11 k.p. nie odnosi się ani do pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników, ani do takiego, u którego załoga jest liczniejsza. Trudno zatem przyjąć, że pracodawca z więcej niż setką ludzi nie może zlecić zadań służby bhp firmie zewnętrznej. Pogląd taki podzielają Naczelny Sąd Administracyjny oraz Główny Inspektorat Pracy.


NSA uznał, że różnicowanie pracodawców zatrudniających więcej lub mniej niż 100 pracowników pod kątem powierzenia wykonywania zadań służb bhp specjalistom spoza zakładu pracy jest nieuzasadnione (wyrok z 23 września 2005 r., I OSK 40/05).


Pracodawca behapowcem


Kodeks pracy dopuszcza również, aby obowiązki służby bhp pełnił sam pracodawca. Jest to możliwe, jeżeli zatrudnia: > do 10 pracowników albo > do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 237 11 k.p.).


Uwaga! Pracodawca, który zechce skorzystać z tej możliwości, musi spełnić jeszcze jeden warunek. Ma ukończyć szkolenie z zakresu zadań służby bhp.


Ilu w służbie

Kodeks pracy nie mówi, ile osób powinno wchodzić w skład służby bhp. Z rozporządzenia w sprawie służby bhp wynika jedynie, że tę liczbę ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.


Zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę lub zatrudnia w niej pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. Gdy załoga przekracza 600 osób, pracodawca zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.


Na polecenie inspektora

Pracodawca musi też pamiętać o tym, że zwiększenie liczby pracowników tej służby może mu nakazać inspektor pracy. Natomiast u pracodawców, którzy nie musieli jej dotychczas tworzyć (np. zatrudniających poniżej 100 pracowników), inspektor ma prawo domagać się utworzenia nowej.


Uwaga! Decyzja inspektora pracy musi być uzasadniona stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.


Etat albo zlecenie

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy wyjaśnia, że realizacja zadań służby bhp powinna być powierzona w ramach (pismo nr GNP/112-4561-3/2006): > umowy o pracę - w razie utworzenia służby bhp na podstawie nakazu inspektora pracy lub powierzenia wykonywania zadań służby bhp pracownikom zatrudnionym przy innej pracy, > umowy cywilnoprawnej - gdy zadania służby bhp powierza się specjalistom spoza firmy.


MARTA GADOMSKA, m.g.

Zdaniem Głównego Inspektoratu Pracy

Służba bhp według Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (pismo nr GNP/112-4561-3/2006)


(...) W świetle wykładni art. 237k.p. dokonanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 23 września 2005 r. (I OSK 40/05) pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy (...).
Zdaniem eksperta

Pogląd, że zatrudniający powyżej 100 pracowników nie może powierzyć zadań służby bhp specjalistom spoza firmy, jest dość rozpowszechniony. Zważywszy na to, że głoszą go niektóre organy administracji, stosowanie się do niego to wyraz przezorności pracodawców i sam rekomenduję klientom takie postępowanie.


Pogląd ten nie wynika raczej z kodeksu pracy, ale z rozporządzenia. Art. 23711 § 1 k.p. stanowi, że zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, ale nie wymaga wyraźnie, aby służba składała się koniecznie z pracowników. Ten ostatni obowiązek został wyraźniej określony w § 1 rozporządzenia RM z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


Sprawa nie jest jednoznaczna, ale z powodu dość jasnego sformułowania przepisów wykonawczych argumentacja, że duzi pracodawcy mogą swobodnie korzystać z outsourcingu w zakresie bhp, jest ryzykowna. Niestety § 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp jest zbyt restrykcyjny i zasadna byłaby jego zmiana. Roch Pałubicki, prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki & SzlęzakZdaniem resortu pracy

Służba bhp według Departamentu Warunków Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo nr DWP-I-053-560-ZR/06)


(...) Powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (podobnie jak możliwość powierzenia wykonywania zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy) powinno dotyczyć pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników. Art. 237§ 2 k.p. nie powinien być bowiem rozpatrywany w oderwaniu od § 1 tego artykułu. Przepis ten nakłada na zatrudniających powyżej 100 pracowników wyraźny obowiązek tworzenia służby bhp, uzależniając jednocześnie powierzenie wykonywania jej zadań (na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia) od mniejszej liczby zatrudnionych w zakładzie pracowników - nie więcej niż 100. Oczywiście obowiązek utworzenia służby bhp powinien być realizowany także zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego przepisy uszczegóławiają regulacje zawarte w kodeksie pracy, przyjmując, że przy tworzeniu służby bhp podstawowym kryterium jest liczba zatrudnionych pracowników (...). Źródło: Rzeczpospolita

Autor Marta Radomska

Tytuł: Czy zadania bhp można zlecić innej firmie

Data wydania : 4.10.2006

 


ARTYKUŁ TEMATYCZNIE POWIAZANY

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,441231966019 sekund.